Oslo har som mål at all bygge- og anleggsvirksomhet i kommunen skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. 

SINTEF har i den anledning gjennomført en konsekvensutredning om utslippsfrie byggeprosesser i hovedstadskommunen. I tillegg er det brukt kvalitativ metode for å beskrive markedsutsiktene. Målet har vært å belyse endringer i energi- og effektbruk, kostnader og andre konsekvenser som følge av overgangen til utslippsfrie byggeprosesser i Oslo. Forskerne bak utredningen har også utviklet framtidsscenarioer fram mot 2025 og 2030.

– Vi har gjennomført energi- og effektberegninger, kostnadsberegninger, intervjuer, en workshop samt markedsanalyser for å utvikle fremtidsscenarioer for Oslo kommune, forteller SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Økte investeringskostnader, men lavere driftskostnader

Konsekvensutredningen viser at elektrifisering av bygge- og anleggsplasser vil føre til økte investeringskostnader de neste årene, men at disse vil reduseres over tid.

Kostnadene må ses på i et livsløpsperspektiv, sidene driftskostnadene vil være vesentlige lavere for elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy sammenlignet med dieseldrevne.

– Avhengig av energiprisene kan de lavere driftskostnadene føre til at det elektriske alternativet er konkurransedyktig på pris over en analyseperiode på fem til seks år, sier Kjendseth Wiik.

Framtidsbildet

Konsekvensutredningen tegner fire ulike framtidsscenarioer som vurderer effekten av krav fra Oslo kommune og tilgjengelighet av utslippsfrie løsninger fram mot 2025 og 2030:

  1. Utslippsfritt har blitt normalen
  2. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo
  3. Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
  4. Fossile bygge- og anleggsplasser

– Vi anslår at man er vel på vei mot scenario 1 eller 2. Det er lite som tilsier at man skal havne i scenario 4, sier Kjendseth Wiik.

Prosjektet er finansiert av Oslo kommune ved Klimaetaten. 

Kilde: SINTEF