25. august blir det forbud mot produksjon og import av lysrør (T5 og T8), mens det fra 1. september blir forbudt med halogenstifter (G4, GY6, 35 og G9).

- Det betyr at alle de gamle armaturene må byttes og her ligger det store markedsmuligheter for Nelfo-bedriftene. Og med høye strømpriser er det også store økonomiske besparelser for kommuner, fylker og bedrifter som har mange av de gamle lyskildene, sier Jon-Steinar S. Hanstad,
direktør teknisk seksjon i Nelfo.

- Ved å skifte fra lysstoffrør til LED vil energiforbruket gå ned med mellom 40 og 60 prosent, og hvis det også blir installert lysstyring vil energibruken reduseres med ytterligere 20 til 30 prosent.

Det er EUs RoHS-direktiv (Restrictions of Hazardous Substances) som regulerer dette og direktivet er innlemmet i EØS-avtalen.

Over ting man bør gjøre, er å få en komplett oversikt over lysanlegg, lyskilder og strømforbruk, lage en fremtidsrettet belysningsplan som sikrer god, riktig og energieffektiv belysning, samt informere om at energiintensive bedrifter kan trolig får støtte fra Enova