Med sin mangeårige bakgrunn som elektriker og ingeniør, kjente Håvard Edvardsen godt til bransjens utfordringer med fakturering, anbudsdokumentasjon og annet tidkrevende papirarbeid. Etter å ha sondert terrenget og snakket med en rekke bransjefolk, fikk han med seg den erfarne utvikleren Lars Kristian Bremnes på laget. Snart var selskapet etablert, og etter kun tre måneders utviklingsarbeid var den første app-versjonen av tilbudsverktøyet Kobbr lansert tidlig i 2023. 

- Også investorene hadde tro på ideen, og vi hadde snart fått inn sju millioner kroner for å utvikle ideen og produktet, sier Edvardsen. 

Enormt potensial

Selv om stadig flere elektrobedrifter ser verdien i å benytte verktøyet, mener han at det fortsatt er et enormt stort behov i bransjen.  

- Mange håndverkere bruker fortsatt papir og penn når de er ute på jobb, for deretter på skrive inn notatene på en skjerm – og gjerne på et excel-ark - når de er tilbake på kontoret. Det er både tungvint og tar mye tid, som igjen påvirker lønnsomheten negativt. 

-  Med Kobbr kan du lage tilbudet allerede på befaring sammen med kunden. Kunden mottar da ikke en PDF, men et digitalt tilbud via webbaserte lenker med elektrikerbedriftens logo og grafiske profil. Dermed kan kunden enkelt akseptere tilbudet – eventuelt med justeringer - , og man eliminerer risikoen for uenigheter i ettertid. 

Chat-funksjonen gjør det enkelt å ha kontroll på all kundekommunikasjon, og med det sørge for at alle henvendelser blir håndtert i tråd med avtalen.

- Og er det behov for tilleggsarbeid når elektrikeren er ute hos kunden, kan tillegget lages og aksepteres kun med noen få tastetrykk, slik at arbeidene kan utføres der og da. Kobbr er en enkel måte å øke mersalget på, som gjør at bedriften kan spare inn kostanden i løpet av kort tid. 

Han forteller også at stadig flere bruker Kobbr ute på befaring for å ta notater, bilder, søke opp priser og legge til produkter etc, som har bidratt til at kundene har erstattet 3-4 manuelle prosesser. 

Daglig leder Håvard Edvardsen, teknisk direktør Lars Kristian Bremnes og salg- og markedsføringsansvarlig Nina Snemyr Kringlen gleder seg over at stadig flere elektrobedrifter ser verdien i å benytte verktøyet.
Daglig leder Håvard Edvardsen, teknisk direktør Lars Kristian Bremnes og salg- og markedsføringsansvarlig Nina Snemyr Kringlen gleder seg over at stadig flere elektrobedrifter ser verdien i å benytte verktøyet.

Fungerer på alle plattformer

Kobbr fungerer like godt på både mobil, nettbrett og PC, og har integrasjon mot EFObasen, alle grossister, Tripletex og Contracting works. 

- Kobbr henter inn oppdaterte priser fra grossistene hver uke, og det er enkelt å søke opp varer ved bruk av el-nummer, samt velge produkt basert på pris eller fra en bestemt grossist. Løsningen gir deg også god oversikt over intern kostnad og dekningsgrad. Det bidrar samtidig til at bedriften får både oversikt og innsikt i egne prosesser, slik at de kan jobbe enda smartere og mer effektivt. 

Med Kobbr kan du lage tilbudet allerede på befaring sammen med kunden.
Med Kobbr kan du lage tilbudet allerede på befaring sammen med kunden.

Kontinuerlig utvikling

Edvardsen understreker at det digitale tilbudsverktøyet videreutvikles og forbedres kontinuerlig, basert på tilbakemeldinger og ønsker fra markedet. Blant annet kommer det flere integrasjoner mot prosjektstyringsverktøy og regnskapssystemer, kunstig intelligens som gjør det enkelt med tilvalg og mersalg og automatisk oppfølging av tilbud sendt til kunde for effektiv prosessering og økt tilslag. 

- Vår ønsker å bidra til en enklere og mer effektiv hverdag for elektrikerne, slik at de kan bruke mest mulig tid på sin kjernevirksomhet.