Nelfos gjenvalgte styreleder Rune Kolbeinsvik nærmest gnistrer av iver når han får snakke om elektrobransjens muligheter. Han trekker fram den enorme utviklingen vi har sett i faget de siste årene, hvor elektrisitet har fått en videre betydning i et globalt, samfunnsmessig perspektiv – og trekker fram områder som beredskap, forsyningssikkerhet, klima, energilagring, styring og automasjon som eksempler.

Og det er bare småtterier i forhold til hva som venter!

- Betydningen av elektroteknologi bare større og større og bredere og bredere. De som velger elektroutdanning og er nysgjerrig på å lære, har alle muligheter til å vokse inn i en eventyrlig reise i livene deres!

Må synliggjøre faget

Det hjelper imidlertid ikke hvor spennende og fortreffelig bransjen er, dersom det ikke blir kommunisert tydelig til de unge. Nettopp det, er et av bransjens aller viktigste satsingsområder, understreker han.

- Men det henger tett sammen med at også våre bedrifter evner å se mulighetene og bygge kompetanse ved å rekruttere personer som ønsker å utvikle seg. Det er nesten ingen teknologiske begrensninger dersom bedriftene klarer å bygge opp kompetansen i tråd med behovene i samfunnet.  

10 år i Nelfo-styret

Kolbeinsvik kom inn som fast medlem i Nelfos hovedstyre for ti år siden, og ble valgt til leder i 2019. Et verv han har beholdt siden.

- Det er nettopp alt det spennende som skjer i bransjen som var motivasjonen til å takke ja til en ny periode, og at Nelfos rolle som pådriver er mer viktig enn noen gang. I tillegg er det en god organisasjon, med veldrevne lokalforeninger over hele landet. I sum utgjør vi en sterk nasjonal enhet.

- Men noen utfordringer støter dere vel på?

- Det er generelt et veldig sterkt fokus på elektrifisering, og jeg opplever at de aller fleste spiller på lag for å kunne få til det grønne skiftet og nå klimamålene. Men noen utfordringer vil det alltid være. En av de største, slik jeg ser det, er å tilrettelegge for tilgang på nok elektrisk energi til å kunne holde elektrifiseringstakten oppe.

Han trekker fram ferge- og skipsflåten som et godt eksempel.

- Det er en svært energikrevende omstilling, og det er viktig at det bygges infrastruktur i forhold til behovene i havner og på kaier. Et område hvor det vil være behov for mest strøm, samtidig som det er minst strøm der i dag. 

Selv om det er noen viktige nøkkelutfordringer, opplever han ikke at det er noen uovervinnelige kampsaker de kjemper.

- Men vi må hele tiden jobbe næringspolitisk og fremme våre saker. Det er alltid en kamp om prioriteringer og ressurser.

46 år i samme selskap

Nelfo-lederen er vokst opp i bygda Kolbeinsvik i øykommunen Austevoll i Vestland, hvor det nærmest var opplest og vedtatt at «alle» skulle jobbe på fiske eller velge andre, maritime yrker. Unggutten Rune Kolbeinsvik syntes imidlertid håndverkerbransjen virket mest interessant da han skulle bestemme yrkesretning, og valget falt på elektro. Han fikk læreplass på den forholdsvis nyetablerte bedriften A/S Electro Automation – som senere ble til Austevoll Elektro AS.

I dag, nær 46 år senere er han daglig leder og administrerende direktør i den samme bedriften.

- Jeg har fått utvikle meg faglig gjennom stadig nye utfordringer og kompetansetilsig. Det har vært en utrolig spennende reise jeg ikke ville ha vært foruten.

De første 14 årene var bedriften lokalt eid. Deretter ble den en del av ABB-konsernet i 18 år, innen den igjen havnet på lokale hender. I dag teller de i overkant av 60 ansatte og er en ledende systemintegrator og totalleverandør av elektrosystem og service til skip, havbruk, industri og bolig.

- Med vår beliggenhet, er naturligvis mye av aktiviteten knyttet til maritim virksomhet – og våre landbaserte kunder er gjerne fiskere og sjøfolk. Men vi jobber bevist innenfor et bredt tjenestesegment, for å være mindre sårbare for svingninger i markedet.

Må bygge opp mennesker og systemer

Å tilegne bedriften riktig kompetanse, har vært en drivende faktor for Austevoll Elektros vekst. Nettopp fordi faget har hatt en enorm utvikling de siste tiårene.

- I begynnelsen var ikke bransjen mer komplisert enn at daglig leder kunne ha full kontroll på det faglige. Men for å kunne holde tritt med den raske, teknologiske utviklingen, har vi måttet tilknytte oss kompetanse som overgår det ledelsen besitter, blant annet innen automasjon, styringsteknikker, batterilading, solenergi osv. Da må man som leder tørre å gi litt slipp og stole på systemene og andre mennesker enn seg selv.

- Derfor er ikke dette et one-man-show, men et bredt team som oppnår resultater sammen!