Vi hadde også en tilsvarende gjennomgang i Kristiansand denne uken i Rogaland og Agder faglige forum (RAFF), der deltok DSB, DLE og sakkyndige selskaper.
 
NEK400 gir klare og utvetydige spesifikasjoner angående de nødvendige sikkerhetskravene som må etterleves ved utførelse av slike installasjoner og valg av egnet utstyr.

Det er viktig å merke seg at det ikke er slik at utstyret kan endre krav i installasjonen.

Det er krav til separate jordfeilvern per ladeuttak:
Både NEK400:2018.7.722.531.2.3.101 og NEK400:2022.7.722.531.2.3.101 oppstiller samme krav til eget jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt.
 
Det er krav til separate overstrømsvern per ladeuttak:
Både NEK400:2018.7.722.533 og NEK400:2022.7.722.533 oppstiller samme krav til eget overstrømsvern for hvert tilkoblingspunkt.

Samme krav til overstrømsvern i ladestasjonen som i installasjonen:
Både NEK400:2018.7.722.533 og NEK400:2022.7.722.533 oppstiller samme krav til at overstrømsvern skal være i samsvar med NEK EN 60947-2, NEK EN 60947-6-2, NEK EN 61009-1 eller med relevante deler av NEK EN 60898-serien eller NEK EN 60269-serien.
Dette uavhengig om overstrømsvern er plassert i ladestasjon eller i installasjonen.
Overstrømsvern i ladestasjonen skal være i samsvar med NEK EN 61851-1:2019, avsnitt 13.1.

Beskyttelse mot DC feilstrøm der det ikke er RDC-DD løsning i samsvar med IEC 62955:
 Både NEK 400:2018.7.722.531.2.3.101 og NEK 400:2022.7.722.531.2.3.101 oppstiller samme krav til individuelt strømstyrt jordfeilvern type B for hvert tilkoblingspunkt, der RDC-DD i ladestasjonen ikke er i samsvar med IEC 62955.

Informasjonen som er nødvendig for å avgjøre om ladestasjonen er i samsvar med IEC 62955, bør være lett å finne i produsentens dokumentasjon for ladestasjonen.

Oppfordring til produsentene:
Derfor oppfordrer jeg alle produsenter til å grundig gjennomgå sin dokumentasjon og forsikre seg om at informasjonen, spesielt når det gjelder ladestasjonens samsvar med IEC 62955 eller eventuell mangel på samsvar, er klart formulert, tydelig og veiledende.