- Det har vært en hektisk men inspirerende oppstart i FLOW. Det å få være en del av et team, både internt men også mellom fagene (Elektro, VVS og Klima), hvor samhandling med felles mål om strategi, ledelse og system, setter grunnlaget for en positiv og spennende reise. Det er utrolig motiverende å få være med på å skape og utvikle et vinnerlag i samhandling med andre. FLOW har bygd opp et sett verdier og strategi for å lykkes, noe jeg er meget glad for å få være med på og videreutvikle sammen med mine kolleger, sier Bengt Ulvin. 

Bengt har utdannelse og bakgrunn fra Forsvaret siden 2000 og har i de siste 10 årene solid erfaring i lignende roller i bygg – og anleggsbransjen. 
Siden 1. mars har Bengt gjennomført FLOW Groups 30-dagers onboarding program. Selskapets onboarding program er en del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet i FLOW, som er en viktig del av det å imøtekomme nye ansatte, sørge for å ivareta våre verdier og kultur, og samtidig sikre et best mulig utgangspunkt for å lykkes som nyansatt i FLOW Group

- Som nyansatt i FLOW, er jeg imponert av det gode fundamentet som er skapt i FLOW, oppfølgningen gjennom fadderordning og ikke minst entusiastiske kolleger – på tvers av fagene.» uttaler Bengt mens han fortsetter:

- Som ny i en bedrift er det mye nytt å sette seg inn i, både på fag, drift og nye kolleger. Opplæringsprogrammet sørger for at de viktigste holdepunktene og det formelle blir ivaretatt, men samtidig åpner for egne prioriteringer den første tiden, som er viktig. Etter en måned som FLOW medarbeider har jeg fått god innsikt i selskapet og ikke minst fått mye verdifull tid med travle fagarbeidere, både på kontor og ute i felten..

- Allerede etter 1 måned har Bengt satt sitt preg på organisasjonen og satt fokus på meget viktige momenter som vi allerede ser effekten av, sier Greif Sæther, styremedlem i FLOW Elektro Midt-Norge og FLOW Group.

- Gjennom tidligere erfaring med å «bygge opp» en bedrift, ser jeg nødvendigheten av et solid fundament i bunnen for å oppnå resultater sammen. Det starter med menneskene og våre kollegaer vil alltid være vår viktigste ressurs. Det å skape kultur på arbeidsplassen, det å sette mennesket i sentrum er essensielt for å lykkes. Vi ønsker å skape varige verdier, både for oss selv og våre kunder, og for å komme dit må vi både utøve godt lederskap, skape lagfølelse og ikke minst en vinnerkultur. Dette har vært noe av det viktigste jeg har tatt fatt på den første tiden, foruten å fokusere på sikkerhet, kvalitet og marked, sier Alvin. 

- Veien videre blir nå å fortsette videreutviklingen av FLOW Elektro Midt-Norge. Vi har mye spennende på gang i Trøndelag og er i et godt driv for tiden. Det er mye positivitet i gangene og ute på jobber jeg besøker, og vi får flere positive tilbakemeldinger fra kunder. Jeg jobber også aktivt med kunder og marked og ser det er mye spennende for oss i tiden fremover. Jeg er meget positiv til utviklingen jeg ser, og vi vil forsterke laget ytterligere utover året – dyktige og engasjerte mennesker er vi alltid på utkikk etter, avslutter Bengt med et stort smil om munnen.