Hun ble ansatt 1. mai som Global Marketing Director i Schneider Electric Norge, og kommer fra Buenos Aires, Argentina og har en mastergrad i internasjonale studier med spesialisering innen internasjonal økonomi, skriver Schneider Electric i en pressemelding.

I tillegg har hun bodd i fem forskjellige land og arbeidet i multinasjonale selskaper innen telekom-, IT-, forbruksvarer- og belysningsindustrien.

Gjennom sin karriere har hun fått betydelig B2B- og B2C-markedsføringserfaring, blant annet i virksomheter som Nokia, Cisco, JDE (Jacobs Douwe Egberts) og de siste fire årene i Signify Norge, hvor hun jobbet som Channel Marketing Manager. Med seg tar hun dybdekunnskap om merkevarebygging og digitalmarkedsføring, kommunikasjon og PR, skriver Schneider Electric i en pressemelding..

- Jeg har alltid vært inspirert av Schneider Electric og deres måte å drive forretning på. Jeg deler selskapets fokus på bærekraft og synes det er beundringsverdig at de tar ansvar for å hjelpe bransjen med å dra nytte av forretningsmulighetene som ligger i det grønne skiftet. Dessuten er det et selskap som gir sine ansatte flotte muligheter for karriereutvikling, sier hun.

- Marcela er veldig utadvendt og har imponert oss med sin drivkraft. Hun vil med sin lagånd passe perfekt inn i vårt team lokalt, så vel som markedsorganisasjonen globalt. Hun kjenner elektrobransjen godt og er bevisst dens nøkkelrolle i dagens samfunnsutvikling.  Jeg ønsker henne velkommen i ledergruppen i Norge, sier Alexandre Vermot, country President i Schneider Electric i Norge.

Marcela Recondo har bodd i Norge siden 2009. Hun er nå bosatt i Oslo med sin norske mann og tre barn. Hun snakker spansk, engelsk og norsk.