– En seier for vårt arbeid, fastslår Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen.

Siden 2016 har oppdraget til Enova blitt endret fra å handle om energisparing til klimakutt. Under åpningen av fagmessen Eliaden poengterte Aasland at denne justeringen av mandatet var helt feil. 

– Man burde hatt et veldig sterkt driv på enøk-arbeidet, også i 2016, da dette ble endret, sier Aasland til TU.

Ifølge TU lovet Aasland å gjeninnføre et mål om strømsparing, sette av mer penger til enøk-arbeid, og gi mer støtte til moden teknologi til private husholdninger.

– Dette er helt i tråd med hva vi har jobbet for siden forrige avtale hvor mandatet ble endret, poengterer Baardsen.

Varmepumpeforeningen har i flere omganger spilt inn tre hovedpunkter som bør inn i ny Enova-avtale – blant annet et eget energimål og bedre støtteordninger for eneboliger og småhus.