Installatøren Eiendom AS har investert i et tilbygg med et moderne auditorium og andre fasiliteter øremerket Installatørenskolen. Nybygget ble åpnet i fjor høst, og 17. oktober var undervisningen i gang.– Tilbakemeldingene fra det første kullet er entydi
Installatøren Eiendom AS har investert i et tilbygg med et moderne auditorium og andre fasiliteter øremerket Installatørenskolen. Nybygget ble åpnet i fjor høst, og 17. oktober var undervisningen i gang. – Tilbakemeldingene fra det første kullet er entydig positive, sier Bakken og Solberg.

Et nytt tilbygg med auditorium i Fredrikstads byr på moderne fasiliteter, og Per Tore Solberg er rekruttert internt for å ta elevene gjennom fagplanen og gjøre dem godt rustet på veien mot fagprøve. I tillegg til Solbergs årsverk, vil de både bruke kompetanse fra egne rekker og leie inn eksterne lærekrefter ved behov for å dekke alle deler av læreplanen.

Best i klassen

Det første kullet er nå i gang, med en kombinasjon av klasseromsundervisning og besøk på byggeplasser. Det bidrar til å gjøre teorien mer praktisk rettet og levende, og tilbakemeldingene så langt er svært positive, forteller de.

Begge presiserer at de ikke har noe å utsette på opplæringskontorene, men at dette er et strategisk valg for å kunne utvikle selskapet og gi lærlingene og selskapet et kompetanseløft.

- Vi tør å sette oss et såpass hårete mål at vi ønsker å være den mest attraktive lærebedriften innen elektro i våre nedslagsfelt!

Over 200 ansatte

Installatøren Gruppen består av Installatøren Fredrikstad og Installatøren Oslo, og har i sum i overkant av 200 ansatte.

For å kunne opprettholde den gode utviklingen og veksten, er de avhengig av jevnlig påfyll av elektrikere med fagbrev. Planen er å ta inn rundt 45 lærlinger hvert år.

- En av årsakene til at vi også vil ta hånd om den teoretiske delen selv, er at det gir en mer helhetlig opplæring for lærlingene. Her føler de at de er på jobb også når de sitter i klasserommet. I tillegg lærer de å kjenne kulturen, rutiner og forventninger, som vil gi en økt følelse av tilhørighet gjennom hele opplæringsløpet, sier Bakken.

- Det gir også oss en bedre mulighet til å følge dem opp, legger Solberg til. – Er det en som ikke møter opp, kan vi ta en telefon og etterlyse vedkommende. Og klarer de å stå opp og komme seg på jobb i tide, er mye gjort!

- På denne måten kan vi i større grad være med på å forme elektrikerne ut fra vår filosofi og bedriftskultur. Det går ikke bare på det faglige, men også holdninger, moral og etikk osv. I tillegg til å være faglig dyktig, må en elektriker i dag også være en god kundebehandler.

God tilgjengelighet

Bakken fremhever at de har et godt samarbeid med videregående skoler, og er jevnlig ute for å fremsnakke faget og fortelle om egen bedrift.

- Vi tar også inn elever på utplassering, slik at de får lære oss og faget å kjenne. Gir de et godt inntrykk, er veien derfra til lærlingkontrakt veldig kort.

Begge gleder seg over at det generelt er stor pågang til elektrikerutdanning, og som søker læreplass etter gjennomført VG1 og VG2. Og ikke minst er det stas at mange av dem henvender seg til Installatøren-selskapene.

- Å finne kandidater er det minste problemet. Som regel ender vi opp med mellom 40 og 50 søkere på våre 10-12 årlige plasser.

Videreutvikling

I en bransje som er i en rivende utvikling, vil Installatørenskolen også være base for kompetanseheving til gruppens ansatte.

- Ja, det er viktig både å vedlikeholde «gammel» kompetanse og fylle på med ny. Mange er opptatt av å videreutvikle seg, som vi har mange muligheter til i Installatøren Gruppen. Vi har både avdelingsledere og mellomledere som har startet som lærling.

- Vi heier på alle som har ambisjoner om å utvikle seg faglig!