Leere er en rutinert kar i el-bransjen. Ved siden av å bruke mye tid som el-takstmann, driver han også Elektroskolen som utdanner el-takstmenn og Brannetterforskning AS. Han blir ofte brukt som sakkyndig i rettsaker.

Saken fortsetter under bildet:

Brann_1.jpg
Lærlingefeil startet brann: Installatør hadde utelukkende benyttet lærlinger, og kun flaks gjorde at to liv ikke gikk tapt. Lærlingene hadde ifølge Leere ingen forutsetninger for å gjøre arbeidet korrekt. Det var store feil i el-anlegget. Foto: Jon Henrik Leere.

- Jeg jobber blant annet med tre brannrapporter på boliger i disse dager. Det er dessverre mange store skader som skyldes dårlig arbeid med det elektriske anlegget, sier Leere til Elektro247.no.

 

Ingen nasjonale forskjeller

Han har jobbet i bransjen i flere tiår – og mener det er flere gjengangere som er årsaken til brann og branntilløp. 
- Det byttes stikkontakter uten at det byttes tilførsel-kabel og dertil forsterke i sikringsskapet. Det er ofte jeg ser overbelastende stikkontakter. Utbedringsarbeider er ofte dårlig utført.


Saken fortsetter under bildet:

Brann_6.jpg
Rester av sikringsskap: Brannen endte med tapt menneskeliv. Installatør hadde benyttet feil overspenningsvern, og ikke tatt hensyn til IK 2 (minste kortslutningsstrøm ved inntaket, og benyttet feil kortslutningsvern til tross for at nettleier hadde bedt ham om å redusere det som opprinnelig var planlagt). Foto: Jo Henrik Leere.

- Er det landsdekkende forskjeller, Leere?
- Jeg er bosatt i Narvik, og reiser mye rundt. Det er mye av det samme overalt. Men det er nok flere «luringer» sørpå…

 

Brann_3
Omfattende feil ved installering: Bildet viser utsparing for downlights-belysning type 35 W halogen. Cirka temperatur lyskilde 200 grader C, som garantert ville resultert i brann på sikt. Medhold i rettssak til å skifte til LED belysning, og erstatning på nærmere 4 mill. kr. på grunn av omfattende feil ved elektro-installasjon. Også brudd på dampsperre alle steder det var dampsperre mot kaldt loft. Foto: Norsk Elektrokontroll AS

Bruker ulovlig verktøy

Han ønsker ikke å svartmale situasjonen, for det er mange som leverer veldig godt håndverk. 
Men:

- Det er dessverre stor variasjon i det som leveres av elektrikere med den samme formelle utdannelsen. Noen er veldig dyktige, har gode rutiner og oppdaterer seg selv og kolleger – men det er for mange som ikke bryr seg; bruker lærlinger over en lav sko uten å følge opp hva faktisk lærlingene gjør. Mange branner og branntilløp jeg har sett er utført av lærlinger – og ingen oppfølging av arbeidet i form av kvalitetssikring. 
Og fortsetter.
 
-  Hvis elektrikeren har lært noe galt, så gjør han feil gang på gang. For eksempel ser jeg at mye av isolerings-verktøyet som brukes er ulovlig ifølge elektroforskriften, men likevel benyttes dette i stor grad. Mange forstår ikke konsekvenser og risikoen ved det de gjør. 

 

Ønsker mer kontroll

Leere mener bransjen må tenke nytt:

- Lær av byggebransjen! Og med det mener jeg; start med kontroll av utførelse og kontroll av prosjektering. Spør deg; er dette riktig prosjektert før en setter i gang. De faglige ansvarlige har sjelden anledning til å følge opp et prosjekt med ettersyn av utførte arbeider, og det er en stor utfordring. Det er ikke fornuftig at dette kravet hviler på en installatør. Bransjen må snakke sammen og få til dette.

Saken fortsetter under bildet:

Brann_5.jpg
Hull i isolasjonen: Bildet viser stift/spiker som har gått igjennom isolasjonen. Kontrollert av elektroinstallatør som konkluderte med at alt var i orden… Foto: Norsk Elektrokontroll AS

- Hva er det mest spesielle du har sett?
- Det er mye rart å se - men det første som slår meg, er arbeider jeg gjennomgikk etter en som «lekte» elektriker i nord: Han jobbet som fisker til daglig, men når han ikke var på jobb til sjøs – jobbet han som elektriker. Det var tragiske greier. Og farlig. Jeg var også på en jobb på Oslo vest hvor elektrikerne hadde felt downlights inn i treverket på nybygg. Resultatet ble en utbedrings-dom på over 4 mill. kroner. 

… og hva med samsvarserklæringen; gjøres dette skikkelig?
- Jeg har opplevd 10 heving-saker de siste 2-3 årene fordi det er blitt svindlet på samsvarserklæringen. Det er mange falske samsvarserklæringer i omløp, og falske kontroller. Det flommer over av vennskapstjenester. Men dette er vanskelig å gjøre noe med, avslutter Jon Henrik Leere.