Hvorfor har elektrobransjen høyere utestående beløp enn andre bransjer? Har de dårligere betalere, eller skyldes det lite fokus på å få inn pengene? Det er Key account manager Håkon Kringberg i innfordringsselskapet Axactor som stiller spørsmålene, og er ikke tvil om at bransjen har et stort forbedringspotensial i forhold til egen økonomistyring. – Og det er på høy tid å ta grep, understreker han. 

- Vi går nå inn i en tid hvor folk flest får strammere økonomi og markedet krymper. Da er det viktigere enn noen gang at bedriftene sørger for å få en god pengestrøm og opprettholde likviditeten. 

Han trekker også fram det faktum at økt satsing på solceller bidrar til at innkjøpene blir større, som igjen spiser opp el-bedriftenes kreditt raskere. Det kan fort binde mye kapital.

Kringberg viser til Nelfos lønnsomhetsrapport, som forteller at elektrobedriftene har mye utestående hos kundene. Det sammenfaller med Axactors egne statistikker, og bekrefter at bransjen har lite fokus på å få inn pengene. 

- Det er dumt å være bank for kundene, minner han om.  

- Måling av likviditet er spesielt interessant i usikre tider, mens vi er langt mindre kritiske i gode tider.  Det er nok litt av det vi har følt på nå. Selv om vi har vært gjennom en pandemi, har bransjen hatt to svært gode år.

Bør redusere utestående vesentlig

Han mener det nå er på høy tid å redusere utestående fordringer betydelig. Det vil gi lavere kapitalbinding, men også lavere kostnader.

- Man kan undres over hvorfor denne bransjen har dårligere betalere enn andre. Jeg tror svaret er sammensatt. En av årsakene er mange innsigelser på fakturaene. Altså at det er dissens om sluttsummene. 

- Det kan skje ved at oppdraget ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig avtale; for eksempel ved at elektrikeren kommer med anbefalinger om produkter og løsninger når han utfører jobben, som blir fordyrende. Om det i tillegg drøyer lenge før fakturaen blir sendt kunden, kan det fort oppstå uenigheter om summen.

Tydelige trender

Nettopp rutinene for fakturering, mener han er verdt å ta en kikk på - og viser til statistikk over når på året fakturaene sendes ut. 

- Skal vi tolke antall utsendte fakturaer i juni, viser det at administrasjonen i bransjen tar seg fri. Men det som er enda mer interessant, er å se at antallet øker drastisk i november, og nærmest eksploderer i desember. Det forteller meg at det blir tatt et skippertak mot slutten av året for å få sendt ut fakturaene før regnskapsåret er omme. 

Resultatet, er at mange fakturaer er blitt liggende i mange måneder. Det tror han er en årsak til at det oppstår innsigelser. 

- Kunden kan ha glemt den lille justeringen av oppdraget da elektrikeren var på besøk og som førte til en høyere pris enn den opprinnelige avtalen. 

- Bruk forliksretten om det er uenighet

Så lenge det er dissens om summen, eller at den som har mottatt tjenestene hevder det er utført for dårlig jobb,   kan bedriften ikke sende saken til inkasso om pengene uteblir. 

- Da oppstår det en tvist, og om partene ikke kommer til enighet, bør man kople inn forliksrådet så raskt som mulig. Det er ingen vits å trekke det ut over tid i håp om at kunden betaler før eller senere. 

- Forliksrådet har en klar bestilling om å løse et visst antall saker. Men skal partene komme i mål, må man være innstilt på å måtte forhandle og gi noe for å imøtegå den andre. Jeg mener det er bedre å få inn mest mulig gjennom forliksrådet og bli ferdig med saken, framfor å skulle gå hele veien til retten med alle advokatkostnader og tidsbruk det innebærer.

Send saken til inkasso!

Er det ingen grunn til at kunden ikke betaler fakturaen selv etter betalingspåminnelse, purring og inkassovarsel, er Kringberg klar på at saken bør sendes til inkasso så raskt som mulig. 

- Helt klart! Det er langt større mulighet til å løse saken om kravet er ferskt. La deg ikke bli holdt med godt snakk om at kunden snart skal betale. Plutselig er det gått et halvt år, som kan gjøre veien fram til en løsning betydelig lengre. 

I verste fall bidrar forsinkelsene eller utsettelsene til at pengene går tapt. 

- Dersom kunden går konkurs, må kreditorene stille seg i kø. Holder du igjen for å være snill mot en kunde, kan det føre til at andre kreditorer kommer foran deg i køen. Og er du blant de siste i køen, er det som regel lite å hente.

Han viser til at det er en generell, økende hyppighet av konkurser her til lands, en trend som trolig vil forsterke seg ytterligere neste år med alle prisøkningene som har rammet forbrukerne. 

- Det er et signal som i høy grad forsterker viktigheten i å få pengene for utført jobb kjapt inn!

- Ta en kredittsjekk av kunden

Axactor anbefaler sterkt sine kunder å ta en kredittsjekk på oppdragsgiveren, det være seg om det er en privatperson eller et firma. 

- Det er litt underlig at elektrobransjen ikke er flinkere til å kredittvurdere kundene, sier han og viser til et typisk eksempel fra da han selv pusset opp boligen. 

- Jeg bestilte elektrikertjenester som endte på over hundretusen, uten at jeg ble kredittvurdert. Men hadde jeg tegnet et nytt mobilabonnement, kan du være sikker på at jeg hadde blitt sjekket om jeg er kredittverdig. 

- Det er selvsagt ikke mulig å helgardere seg mot at kunden betaler, men har de betalingsanmerkninger fra før, bør det blinke et rødt lys. 

Kringberg kommer derfor med følgend oppfordring til bransjen: Fakturer når jobben er gjort og lag deg gode rutiner når du skal følge opp utestående!