- Dette ble en ubetinget suksess igjen, hvor det også ble satt deltagerrekord. Og det er hyggelig å få tilbakemelding om at medlemmene er imponert over at Elkonor har klart å lage et enda bedre arrangement enn i 2022.

Nøkkelen er at medlemsbedriftene opplever stor egenverdi av deltagelse.

- Det oppnår vi ved å holde høy standard gjennom hele arrangementet og på foredragsholdere, med relevant og aktuelt innhold. Stikkord er samhold, ny inspirasjon, motivasjon, lederskap og medarbeiderskap, økonomi, endringsvilje, å se muligheter og tilegne seg ny kunnskap.

Tilbakemeldingene fra Elkonors samarbeidspartnere, leverandør, grossister og utstillere er at de er meget fornøyde med hvordan selve messe delen ble gjennomført, med sterkt fokus på kvalitet og presisjon.

I sum handler framtiden om å bli gode på bærekraft, sier Elkonors daglige leder.
I sum handler framtiden om å bli gode på bærekraft, sier Elkonors daglige leder.

Høy aktivitet fra kjedekontoret

Baard-Espen Hansen åpnet Elkonordagene med en gjennomgang av hva som har skjedd fra kjedekontoret siden de var samlet sist. Det er ikke småtteri:

* Nye hjemmesider for kjeden

* Nye nettsider for medlemmene

* Oppdatert med masse aktuelle artikler

* Oppgradert intranettet med nye funksjoner

* Etablert solcelleindikator

* Utarbeidet innsiktsstrategi

* Etablert bærekraftstrategi

* Utarbeidet en rekke guider og kampanjer

Omfattende program

Deretter fikk tilhørerne høre og se en rekke aktuelle foredragsholdere, som ga nyttig innsikt i markedssituasjonen, forbrukermønstrene og spådommer for framtiden. Selv om samfunnet er inne i en tid med mange mørke skyer på himmelen, er utsiktene lyse for elektrobransjen. Men det betinger handlekraft og omstillingsevne for å kunne lykkes, påpeker Hansen.

- Et generelt mål for våre medlemmer, er å få flere ben å stå på. Derfor handler mye om å se markedsmulighetene og ikke minst skaffe den kompetansen som trengs for å utnytte dem. Solcelleanlegg og batterilading er to områder som vil vokse raskt i etterspørsel i årene foran oss. Men også innen sikkerhet og alarmsystemer ligger det enorme muligheter.

I sum handler det om å bli best på bærekraft, understreker han.

- Vi er gode på å installere og prosjektere. Men det er ikke nok når generasjon Z – de som ble født etter at internett ble allemannseie – nå kommer med sine klima- og bærekraftkrav. De vil ikke innrette seg etter oss og godta våre løsninger uten videre. De vil at vi skal innrette oss etter dem og løse deres krav og ønsker. I tillegg må vi være tilgjengelige på en helt annen måte enn i dag.

- Men det er utfordringer vi i Elkonor for lengst har begynt å forberede oss på!