Det er Lise Aasheim, en av Montørjentene El og IT og til daglig ansatt hos LOS Elektro som kommer med kraftsalven. Spesielt ille er situasjonen i hennes hjemfylke Vestland.

- På en av de videregående skolene er det 70 søkere som har elektro som førstevalg, mens skolen kun kan tilby to klasser med til sammen 24 elever plass. Det føler jeg er respektløst overfor den jobben vi gjør for å rekruttere flere til bransjen – uavhengig av kjønn.

- Det er tragisk med tanke på at bransjen sliter med å få nok fagkompetanse og de nyutdannede nærmest er garantert jobb. Men det er enda verre for ungdommene som ikke får plass og må nøye seg med «et eller annet» som andrevalg, som de overhode ikke er interessert i. Dermed er det mange som faller fra. Det er en samfunnsmessig veldig dårlig modell!

Hun påpeker at også bedriftene er veldig på tilbudssiden for tiden, ved å åpne dørene for både unge og voksenlærlinger.

- Da er det enda mer tragisk at ikke skolene klarer å følge opp.

Møtte energiministeren

Montørjentene er på plass med egen stand på Eliaden 2024, som åpnet dørene tirsdag denne uken. Der fikk de storfint besøk av energiminister Terje Aasland (Ap), og Lise Aasheim passet på å legge fram problemstillingen for statsråden.

Aasland er selv utdannet energimontør med fagbrev, og gikk læretiden da den første Eliaden ble arrangert i 1984. Han jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap fra1982-1994, Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL & IT-Forbundet (1999-2005) - før han ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i 2005. 

Han kunne ikke komme med konkrete løfter, men påpekte viktigheten i den jobben Montørjentene gjør for å snakke opp elektrofagene. Han var også tydelig på viktigheten i den jobben Montørjentene gjør, og at den bør løftes ut i hele landet og opp på forbundsnivå.

- Det er på tide å få bukt med gubbeveldet som har preget elektrobransjen, uttalte han.