- Det er gledelig å se at organisasjonen har vokst fra én ansatt til syv ansatte nå ved inngangen til mars. Hittil har vi hatt fokus på sammensetting av et team som består av forskjellige personligheter og faglig kompetanse. Det tror vi vil være en styrke ved videre vekst. Gjennom FLOW Group sitt fastsatte 30 dagers onboardingsprogram får man i tillegg satt FLOW Standarden, som er vårt DNA, tidlig, påpeker Gustav Riisøen, daglig leder i FLOW Elektro Bergen AS.

- Det har vært veldig god interesse fra montører for å jobbe hos oss. Vi opplever at mange vil være med på noe fra starten og vi har ambisjoner om tre-fire nye medarbeidere i 2023, utdyper Riisøen.

- VI forventer vekst innen serviceprosjekter. Våre beste forutsetninger for en god prosjektgjennomføring er installasjoner i bygninger i drift. Det er en helt egen «idrett» å gjennomføre et prosjekt i et bygg i drift kontra et bygg som er en anleggsplass.  

Riisøen forteller at serviceprosjekter er ganske omfangsrikt, og han tror mye vil handle om energibesparende eller energisupplerende tiltak som overgang til LED-belysning eller solcelleinstallasjoner fremover. Her har vi både gode samarbeidspartnere og egen gjennomføringsevne som vi er trygg på at står seg godt i et konkurranseskjerpet marked.
- Vi har mange gjennomførte prosjekter innen disse segmentene i FLOW Group, i tillegg til egen erfaring hos de enkelte medarbeiderne hos oss. 

Selskapet tok tidlig et aktivt valg om å bli godkjent lærebedrift, forteller en begeistret daglig leder.
- Det å være med å utdanne og lære opp fremtidens fagarbeidere er ikke bare et kall, det er helt nødvendig dersom etterspørselen for fagpersoner innen elektrikerfaget skal dekkes i fremtiden. Vi har til nå tatt inn én lærling innen elektrikerfaget, men vi opplever ganske stor pågang av søknader nå. Vi håper lærlingopptaket generelt holder seg høyt selv om markedet, for mange, er litt usikkert. Vårt håp er å ta inn én lærling til i løpet av 2023.

Ordrereservene til FLOW Elektro Bergen er voksende.
- Det er spesielt gledelig at vi allerede mottar ordrer på oppdrag som skal i gang etter sommeren. Vi har en fin utvikling i ordrereserver, og mest gledelig er det at det er ordrereserver som er konkrete og igangsatte prosjekter. Vi er fornøyd så langt, og ser svært positivt på resten av året, avslutter Riisøen.