- Solceller har lenge hatt rykte for å være dyrt og komplisert å installere. Folkepakken gjør dette enkelt, sier Hamid Allahdadi, salgsdirektør i Solcellespesialisten. 

Stadig flere får seg solceller i Norge, og markedet har opplevd en sterk vekst de siste fem årene. Samtidig har høyere renter gjort at mange kvier seg for å installere store solcelleanlegg på husene sine. For noen er det også vanskelig å vite hvor stort anlegg de trenger. Folkepakken er ment å passe til de fleste hustak i Norge det går an å legge solceller på. 

Solcellepanelene i pakken har en effekt på 375Wp. Årsproduksjonen for et anlegg vil i snitt ligge på 4000 - 4500 kWt, tilsvarende rundt en fjerdedel av et normalt strømforbruk for en norsk enebolig.

- Vårt mål har vært å gjøre dette så enkelt og billig som mulig, samtidig som vi gir folk mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Norge trenger mer kraft, og strømprisene er ventet å gå oppover de neste årene. Da må bransjen svare med løsninger som treffer folks behov.

.Alle som installerer solcelleanlegg har krav på støtte fra Enova, og støtten er automatisk beregnet ut fra størrelsen på anlegget som installeres. I dette tilfellet;13125 kr.

- Dette gjør solkraft tilgjengelig for alle, og med denne pakken ønsker vi å senke terskelen for at folk flest kan ta steget over til bærekraftige energiløsninger, sier Allahdadi avslutningsvis.