Med årets bærekraftsrapport utvider Caverion sin klimarapportering. Både indirekte utslipp og utslipp fra deler av leverandørkjeden er tatt inn i 2021-rapporten, som nå er tilgjengelig fra nettsidene til Caverion Norge.

Selskapet har tatt opp dialogen med sine største leverandører for å få beregnet hva transport av innkjøpte materialer til byggeplass innebærer av CO2-utslipp. Et annet tema som er tatt opp er bruken av emballasje.

– Vi så at da vi ba våre leverandører om å rapportere inn CO2-utslipp fra transport av utstyr og materialer til oss var dette ukjent terreng for mange, og slik informasjon var ikke uten videre tilgjengelig og systematisk fulgt opp, sier Jens Petter Burud, som har ledet arbeidet med rapporten.

Kartlegge og rapportere

Caverion er nå i gang med arbeidet med å kartlegge og rapportere  de indirekte utslippene fra bl.a. oppvarming og kjøling av leide lokaler til egen virksomhet.  For 2021 er 69 prosent av energiforbruket kartlagt og tallfestet. Målet for 2022 er å nå 100 prosent.

– Med byggeindustriens avgjørende betydning for klimautslippene både i Norge og globalt er det viktig at alle i bransjen gjør sitt. Vi innser at det fremdeles er et stykke vei å gå mot en mer energieffektiv og sirkulær byggeindustri, men et viktig element er å få mer fakta på bordet og tallfeste klimapåvirkning i alle ledd. Vår nye bærekraftsrapport er et godt skritt videre på denne veien, sier Knut Gaaserud, adm. dir. for Caverion i Norge.

Science Based Targets-initiativet 

Caverionn har på konsernnivå også sluttet seg til Science Based Targets-initiativet, et partnerskap bl.a. av Global Compact og WWF med mål å mobilisere privat sektor til å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Over 1 000 selskaper fra 60 land har så langt sluttet seg til SBTi. Mens globale utslipp fra energi- og industrisektorene økte med 3,4 prosent 2015-2019 sank SBTi-selskapenes utslipp i samme periode med 25 prosent.