Ved å kombinere mykstarter av typen PSTX og motorkontrollere UMC100.3* med denne gatewayen og skytjenesten, vil man få kontinuerlig driftsinformasjon rett i nettleseren – helt uten programmering. Gatewayen kan samle informasjon fra lavspennings- og mellomspenningsprodukter, opptil 15 enheter over Modbus RTU og opptil 45 enheter over Modbus TCP. PSTX mykstartere kommuniserer med gatewayen via innebygd Modbus RTU. UMC100.3 kommuniserer med gatewayen via BUS-enhet MTQ22 eller PNU32.0. Du vil få et dashboard med gode analyser, som synligjør forbedringsmuligheter i anlegget. Viktige sanntidsdata, som alltid er tilgjengelig, gjør det enklere å ta gode og raske beslutninger.

Kan skreddersy eget dashboard
På dashbordet kan man se verdier som strøm, spenning, effekt, motortemperatur, driftstid, innput fra eksterne sensorer, status og alarmer. Alarmene kan mottas på SMS, epost og som varsel i dashbordet. 
- Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt, og dashbordet kan skreddersys perfekt for deg og ditt behov. Kanskje viktigst av alt, systemet er enkelt å sette opp. ABB Ability Edge Industrial Gateway kan bestilles hos grossist, og settes opp fra din PC. Gatewayen kan monteres på dør, vegg eller DIN-skinne, og kobles til internett via enten kabel, WiFi eller SIM-kort . Dette er en løsning som passer for både nye og eksisterende anlegg, skriver ABB i en pressemelding.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Microsoft Azure og tar cybersikkerhet på strengeste alvor.