Andreas har risikert livet for vitenskapen i Med livet som innsats og forsøkt å opplyse folket gjennom Folkeopplysningen. Begge programmene er sendt på NRK. Han har også skrevet fire populærvitenskapelige bøker, to læreverk i naturfag og vunnet norgesmesterskapet i morellsteinspytting fire ganger.  

På Nelfos årskonferanse skal han bygge bro mellom populærvitenskapen og elektrofaget. 

- Vi gleder oss storveis til å få Andreas som programleder på årskonferansen. Han har den rette kombinasjonen av faglig tyngde og erfaring med å lede slike konferanser, sier Nelfo-sjef Ove Guttormsen. 

Det er rapporten Veikart Nelfo som danner bakteppet for årets konferanse. Her peker vi på noen viktige drivere for bransjen de kommende årene. 

- Det er nettopp hva som påvirker bedriftene og hvilke muligheter det gir vi skal debattere nærmere 1. november.  

Meld deg på Nelfos årskonferanse allerede nå.