- Dette er det første boligutviklingsprosjektet i Norge som har fått sertifisert den strategiske fasen som en del av å BREEAM-sertifisere hele prosessen. Det indikerer en forpliktelse til høye bærekraftstandarder helt fra starten, sier hun.

Å åpne området for allmennheten, har vært en del av tanken helt fra starten. Her flislegges turdragere på gamle hestekjøreveier. - Folk har for lengst begynt å ta i bruk turstiene og vi observerer stadig vekk både rådyr og elg i de områdene som skal forbli natur også i framtiden. Det vil bli plass til både mennesker og dyr også etter at utbyggingen er ferdig, Fossen Utviklings daglige leder Frederik W Skarstein.
Å åpne området for allmennheten, har vært en del av tanken helt fra starten. Her flislegges turdragere på gamle hestekjøreveier. - Folk har for lengst begynt å ta i bruk turstiene og vi observerer stadig vekk både rådyr og elg i de områdene.

- Vil danne premisser for framtidig utbygging

Det er det rådgivende ingeniørselskapet COWI som gjennomfører sertifiseringsprosessen for Fossen Utvikling.  Dette er et svært omfattende arbeid som favner konsekvensutredning, mulighetsstudier, forslag til tiltak – og ikke minst identifisering av ressursbruken i forhold til materialvalg, vannforbruk og masseforbruk. Også tilrettelegging for lokal arbeidskraft og deling av informasjon er viktige ingredienser i miljøsertifiseringen, forteller Lene Grimsrud, seksjonsleder vann og miljø for COWI i Hønefoss.

– At Tanberghøgda er det første boligprosjektet i Norge – og trolig det andre i Skandinavia - som er BREEAM Infrastructure-sertifisert, forteller at dette er et prosjekt det er grunn til å være stolt av for hele Ringerike kommune, og som vil kunne legge premisser for framtidig boligutvikling,

- Dette er først og fremst et resultat av at Fossen Utvikling er villig er til å bruke de ressursene som skal til for å tilrettelegge for en så bærekraftig utbygging som mulig. Vi kommer til å fortsette etter BREEAM Infrastructure-standarden helt fram til de 650 boligene er bygd, og hele det 550 dekar store området er ferdig utviklet som en bydel, med svært lavt CO2-utslipp.

Cowi tar grunnundersøkelser på tomta.
Cowi tar grunnundersøkelser på tomta.

Har tro på kommunen

Fossen Utviklings daglige leder Frederik W Skarstein legger ikke skjul på at han nå ser fram til en forhåpentligvis snarlig igangsettelsestillatelse, i første omgang for å bygge det planlagte bakkemonterte solcelleanlegget. Dette anlegget blir hjertet i energitilførselen, som sammen med batterilagring skal sørge for at boligene blir mer selvforsynte med energi. I tillegg skal solcelleanlegget etter planen gi en fossilfri og utslippsfri bygge- og anleggsplass når maskinene ruller inn på området. Den stedlige energiproduksjonen vil også bidra til å lette belastningen på det lokale strømnettet, noe som gjør at netteier Føie slipper å bygge ut nettet med en ny høyspentkabel.

– Vi er et av de første prosjektene i Norge som ligger an til å må målene i Parisavtalen, poengterer Skarstein.

En omreguleringsplan for deler av Tanberghøgda er nå til politisk behandling i Ringerike kommune, og Skarstein har stor tro på at kommunen ser verdien i – og er stolte av - det arbeidet som gjøres på Tanberghøgda.

- Jeg setter også min lit til at kommunen vil utfordre Statens vegvesen med rekkefølgekrav, slik at vi kan realisere dette bolig- og klimatiltaket som vi nå kan dokumentere virkningene av.