24. februar 2023 signerte Rune Midthaug og Anders Langset avtalen som gjør Bratseth Holding AS til eier av Langset Energy AS.

- På vegne av eierne vil jeg takke samtlige ansatte for en fantastisk innsats i årene som har gått. Det har gitt oss et fantastisk utgangspunkt for ytterligere å styrke konsernet. Det er mange spennende muligheter i regionen fremover som vi ønsker å ta del i, og nå vil vi være enda bedre rustet til å tiltrekke oss spennende oppdrag, sier daglig leder i Bratseth AS, Rune Midthaug.

Overdragelsen vil finne sted i løpet av neste uke. Bratseth vil videreføre driften av Langset Energy som vanlig, og ingen arbeidstakere vil miste jobben som følge av oppkjøpet, melder selskapet. 

Utfyller hverandres kompetanse

Bratseth Holding AS er fra før eier av Bratseth AS, som er en teknisk leverandør innen prosjektering, elektro og ventilasjon.

Langset Energy AS har etablert seg som en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien, industri, solcelleanlegg, vei og tunnelprosjekter.

Vi er veldig trygge på at vi nå rigger oss på en måte som gjør at vi kan skape et enda sterkere fagmiljø, samt utnytte kompetansen fra både Bratseth og Langset Energy, sier Rune Midthaug.

Bratseth har en uttalt strategi om å ha en stor andel fast ansatte. Oppkjøpet av Langset Energy vil gi Bratseth ansatte i egne eide selskaper, noe som vil redusere behovet for innleie fra tradisjonelle bemanningsselskaper.

God ordrereserve

Bratseth AS har en sterk posisjon i sine marked, og god ordrereserve i perioden fremover. Ordrereserven er per dato godt over 200 mnok, og den er stigende. Aktiviteten er alt fra private industribedrifter til offentlige kontrakter, inkludert deltagelse i nytt SNR på Hjelset.

Med bakgrunn i stor ordrereserve, og utfordringer fra gode kunder på større oppdrag, har vi valgt å sikre større kapasitet og fleksibilitet på ressurser innenfor elektro og automasjon. Vi er overbevist om at størrelse og tilgang på gode fagfolk vil være viktig i de kommende årene.

Har samarbeidet godt tidligere

Selskapene har også tidligere samarbeidet tett med gode resultater. I perioden 2016 til 2019 var Langset Gruppen sterkt delaktig i gjennomføringen av «AMS-kontrakten» som Bratseth AS hadde med 10 nettselskap i Møre og Romsdal, som handlet om utskifting av strømmålere i regionen.

Rune Midthaug, daglig leder i Bratseth AS, satt i perioden 2019 til 2021 i styret i Langset Energy AS. Langset Energy var også med Bratseth til Svalbard på AMS-prosjektet der.

Langset Energy AS har god ordrereserve og faste kunder innenfor oljerelatert virksomhet. Selskapet arbeider også lokalt i Vestfoldregionen med solcelleanlegg i privatmarkedet.

Fakta

Bratseth Holding AS er et konsern som eier virksomheter innen tekniske entrepriser, samt har noe aktivitet innenfor eiendom.

Bratseth AS en teknisk entreprenør innen prosjektering, elektro og ventilasjon. Lokalisert med hovedkontor i Sunndal og avdelingskontor i Molde og på Aukra leverer de tjenester i hele Møre og RomsdalSelskapet har per i dag 84 ansatte. Selskapet omsatte i 2022 for ca 106 mnok, konsernet omsatte for ca 150 mnok.

Langset Energy AS er en veletablert aktør som leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien, samt til industri, solcelle, vei og tunnel prosjekter. Langset Energy har kvalifisert personell til å utføre installasjoner innenfor olje og gassindustri med kompetanse på blant annet høy/lavspenningsanlegg, IT-installasjoner, brannalarmanlegg, instrumentinstallasjoner og har ressurser som utøver prosjektledelse. Selskapet omsatte for ca 72 mnok i 2022 og har pt 80 ansatte. Selskapet er hovedaksjonær i Skagerak ITB.

Skagerak ITB er et ambisiøst og voksende selskap som tilbyr totalleveranse av automasjon, systemintegrasjon, energikartlegging og energioptimalisering, som leverer prosjektering- og utførende tjenester innenfor bransjer som samferdsel, industri, reguleringsteknikk og bygningsautomasjon. Selskapet har 5 ansatte, og omsatte i 2022 for 8 mnok.