– Avtalen er svært viktig for sysselsettingen fremover, og den styrker Bravidas posisjon som en teknisk ledende entreprenør som tar på seg de mest utfordrende oppdragene, sier Ørjan Ramskjell, avdelingsleder for Oslo Elektro Prosjekt i en pressemelding.

Hans avdeling er en av tre i regionen som har sikret seg den tverrfaglige kontrakten, sammen med Oslo Klima Prosjekt og Oslo Rør Prosjekt.

– Dette er et svært viktig prosjekt, hvor Bravida får muligheten til å vise frem sin sterke kompetanse innenfor teknisk kompliserte og tverrfaglige prosjekter, sier regionsdirektør for Bravida Region Innlandet & Oslo Prosjekt, Thomas Kollshaugen og legger til:

– Jeg vil gi en stor takk til salgsteamet, som har jobbet lenge med å lande denne avtalen.

Samarbeid med JV AF Ghella
– Arbeidet dreier seg om utbygging av tunneler og tekniske anlegg i forbindelse med den nye rentvannstunnelen i Oslo, forteller Ramskjell.

Kontrakten er inngått med JV AF Ghella, et arbeidsfellesskap mellom AF Gruppen og Ghella, med Oslo Kommune ved Vann- og avløpsetaten som byggherre. Arbeidet starter høsten 2024 og varer til 2027.

– De første månedene vil hovedsakelig bestå i planlegging for å sikre rettidig oppstart av arbeidene. Vi er avhengig av å komme «godt ut av blokka», sier prosjektleder fra JV AF Ghella, Sigurd Ramnefjell

Kontrakten er av betydelig verdi og legges inn i ordreserveren i Q3.

– Denne avtalen er av stor betydning for oss i Bravida. Jeg er stolt av teamet vårt som har jobbet målrettet med å få denne avtalen i havn. Vi går inn i planleggingsfasen med stor entusiasme, sier divisjonsdirektør for østlandet, Øyvind Hagen.

Et inspirerende prosjekt
– Prosjektet er veldig inspirerende, ikke minst fordi prosjektet har stor samfunnsnytte og byr på store faglige utfordringer, sier prosjektleder Sigurd Ramnefjell og utdyper:

– Vi skal levere et komplett, nøkkelferdig prosjekt til en profesjonell byggherre som også setter store krav til klima og miljø. Vi må derfor ligge i forkant av utviklingen, og skape gode rammer for tverrfaglige team med ulik bakgrunn. Her kommer nå også Bravida inn med sin gjennomføringskraft.

Fokus på klima- og miljø kompetanse  
I tillegg til pris, kompetanse, oppgaveforståelse og kvalitet, ble krav til klima- og miljøkompetanse vektlagt i tilbudsfasen.

– Bravida leverte et godt og gjennomarbeidet tilbud, en kompetent organisasjon og solide referanseprosjekter. Forventingene til å innfri er dermed også satt fra prosjektets side, forteller Ramnefjell om hvorfor valget falt på Bravida denne gangen.

Erfaring fra tidligere prosjekt
Oppdraget har likhetstrekk med et tidligere prosjekt Bravida utførte på Bekkelagets renseanlegg for Vann- og avløpsetaten.

– Vi ser frem til et tett og produktivt samarbeid med en solid aktør på de tekniske fagene som inngår i kontrakten. Det blir spennende å følge prosjektets utvikling fra modell til virkelighet, sier Ramnefjell.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med JV AF Ghella, avslutter Kollshaugen i pressemeldingen.