Rundt halvparten av virksomhetene som har tatt i bruk KI-verktøy har utviklet, eller planlegger å utvikle, en strategi for bruk av KI. 30 prosent sier de har redusert kostnader.

– Digitalisering og kunstig intelligens gir virksomhetene store muligheter. Vi må få opp tempoet. Alle norske virksomheter bør tenke strategisk om KI, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO.

Spørreundersøkelsen er del av en rapport av Samfunnsøkonomisk analyse som blir offentliggjort tirsdag 9. januar i forbindelse med NHOs årskonferanse.

Virksomhetene som har tatt i bruk KI benytter først og fremst "allmenne" verktøy som ChatGPT, Bing og DALL-E. Kun én av tre av dem som har tatt i bruk kunstig intelligens, har tatt i bruk verktøy som trenes/utnyttes på data bedriften selv eier.

- Urovekkende
De vanligste hindrene for å ta i bruk KI-verktøy er manglende kompetanse for å ta i bruk verktøy og manglende innsikt i hvordan KI kan løse utfordringer for virksomheten.  

– Mange tror at Norge er verdensledende på digitalisering. Det er vi ikke. Selv om bruken av KI i norsk næringsliv øker, er det urovekkende få som benytter KI til å utvikle nye og konkurransedyktige løsninger. Både næringslivet og politikerne må opp på et langt høyere ambisjonsnivå, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Innsikt og støtte
Virksomhetene som har tatt i bruk KI peker på et ønske om å effektivisere arbeidsprosesser og forbedre innsikt/beslutningsstøtte.

- KI gjør oss bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet. Teknologien hjelper oss å bruke energien enda mer effektivt og vi kan redusere materialbruk i installasjoner, bygg og infrastruktur, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Undersøkelsen viser også regionale forskjeller i bruken av KI.

Se alle resultatene fra undersøkelsen her: Kunstig_intelligens_i_Norge_Spørreundersøkelse_SØA2023.pdf

Totalt 5300 respondenter har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) høsten 2023.

Kilde: nelfo