Mange av dagens elanlegg er avanserte installasjoner. Ny teknologi gir smartere løsninger og man har i dag mulighetene til å styre anlegget både med hensyn til kostnader og vedlikehold. Disse nye komponentene setter imidlertid strenge krav til EMC. Utstyret som installeres i EU er underlagt strenge bestemmelser for EMC gjennom diverse direktiver og forordninger. Som EØS land er Norge forpliktet til å følge dette regimet.

Systemfeil kan oppstå

Selv om hver enkelt komponent er godkjent er det allikevel fallgruver. Utstyr som alene tilfredsstiller kravene til EMC kan imidlertid skape utfordringer når det kobles sammen med andre komponenter i et system. Et kjent eksempel på dette er LED-lysene på Rockheim i Trondheim som skapte forstyrrelser for innflygningen til Værnes.

Saken fortsetter under bildet:

Eirik-Sollie-1.jpg
Bilde: - Uten en god metode kan det være vanskelig å måle og dokumentere EMC når man er ute i felt, forteller Eirik Sollie, fagsjef i NEK.

Samsvarserklæring skal dekke EMC

I NEK 400 stilles det krav til EMC og EMI. Samsvarserklæringen vil da også omfatte EMC og det er installatørens ansvar at anlegget møter de kravene som gjelder denne delen av installasjonen.

-EMC kan være en vanskelig nøtt å knekke. Selv om de ulike komponentene tilfredsstiller bestemmelsene i lovverket, kan det oppstå systemfeil. Mange installatører vi er i kontakt med etterlyser flere verktøy for å kunne verifisere og dokumentere på en enklere måte. Uten en god metode kan det være vanskelig å måle og dokumentere EMC når man er ute i felt, forteller Eirik Sollie, fagsjef i NEK.

NEK har tatt initiativ til ny EMC-metode

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra de norske fagmiljøene har NEK fremmet et forslag overfor IEC. I forslaget ser man for seg å utarbeide en metode som gjør det enklere å foreta EMC målinger ute i felt. Siste nytt er at IEC har tatt forslaget fra NEK til følge. Det vil bli utviklet et dokument som skal gi oppskriften på måling. Det er IECs CISPR miljø (International special committee on radio interference), som vil få ansvar for å ta frem metoden. Arbeidet med den nye metoden vil gjennomføres i en nyopprettet arbeidsgruppe knyttet til komiteen IEC CIS A i samarbeid med CIS B og H.

-Vi er veldig fornøyd med at IEC har tatt forslaget vårt til følge. Den nye metoden vil sikre at installasjoner trygt kan samsvarserklæres, også med tanke på EMC. Ekstra gledelig er det at Roger Marthinsen fra NKOM skal lede dette arbeidet. Han er også leder av den norske standardiseringskomiteen NK 210-EMC. Når Roger har fått denne rollen er arbeidet i de beste hender, avslutter Erik Sollie.