– Ved å utveksle produktinformasjonen mot kabelbransjen kan vi skape sømløs og digital overføring av produktinformasjon, sier teknologidirektør Phillip Tran i EFO.

Ekspertgruppe
EFO har hatt ansvaret for ekspertgruppen som har tatt frem bransje PDTen for kabel. Det er den første PDTen som er utarbeidet og publisert som en bransje PDT av PDT Norge. 

– Som bransjeforening har vi i flere år jobbet med problemstillingen, som vil komme kabelbransjen til gode, sier Tran. Han kan fortelle at EFO er først ute med å ta i bruk PDTen og implementert den i EFObasen.

Vil komme hele bransjen til gode
– Jeg er glad for det gode samarbeidet bransjen har med PDT Norge. Nå kan vi endelig publisere de første produktdatamalene for kabel. Det er inspirerende å se hvordan flere av våre medlemmer engasjerer seg i ekspertgrupper for å ta frem produktdatamaler, sier administrerende direktør i EFO, Frank Jaegtnes. Han ønsker å rette en stor takk til Phillip som har vært og er en pådriver i arbeidet og ekspertgruppen. – De har raskt klart å omsette malene til reelle resultater i EFObasen. Dette vil ikke bare komme EFO men hele bransjen til gode, understreker han. 

Datamaler for kabelindustrien
– Vi benytter internasjonale harmoniserte standarder og ETIM klasser for å lage brukerorienterte produktdatamaler i henhold til ISO 23386 og ISO 23387. Kabelselskaper som Nexans, Draka og NKT har med sin kompetanse vært med på å utvikle Kraftkabel 1kV datamal. Gjennom å berike PDTen med informasjon, får vi produktdataark (PDS- Product Data Sheet) for over 3000 kabelprodukter, sier Tran. 

Han kan fortelle at standarden er tilgjengelig gjennom ISO. 

– Den er nå implementert i våre og PDT Norges verktøy slik at det blir enklere for bransjen å ta den i bruk. Dermed blir det lettere for hele verdikjeden og enes om datautveksling og innhold.

Sømløs dataoverføring
Tran kan fortelle at EFO nå er godt i gang med å tilby tilsvarende løsning for belysningsprodukter. 

– Etter hvert ønsker vi å utvide konseptet til både innkjøpere, arkitekter, entreprenører og byggherrer. Både norske og internasjonale bransjer har behov for sømløs dataoverføring slik at de kan oppnå større synergieffekter, understreker han

Store forhåpninger
– PDT arbeidet baserer seg på internasjonale standarder. Det vi gjør i Norge kan også brukes i andre land, sier Tran. 

– Vi har store forhåpninger til at dette blir en viktig produktdatamal for sømløs dataoverføring til ulike bransjer/næringer. Vårt arbeid ble nylig presentert for et internasjonalt publikum gjennom ETIM Forum i Spania. Det var stor interesse for å følge opp arbeidet som er gjort i Norge. Vi håper flere land vil dra nytte av vårt arbeid, sier Tran.

Gode tilbakemeldinger
EFO deltar aktivt i ETIM International som består av 22 medlemsland. 

– Vi har jevnlige møter og får gode tilbakemeldinger på vårt arbeid med produktdatamaler, som er et viktig insentiv for å få flere virksomheter til å bli digitale, sier Tran til slutt.