EFA utvider sitt tavlesystem med lysbue beskyttende utforminger i Elsteel Techno Module tavlesystem.
Iht. NEK400:2022 skal bla. fordelingstavler fra 800A / 25kA utformes og monteres slik at personer så langt det er praktisk mulig være beskyttet mot interne lysbuer ved betjening.

Techno modul systemet innehar løsninger som muliggjør utforming og montering for å tilfredsstille NEK IEC TR 61641 kravet. EFA Elektro`s tavleløsninger er utformet og verifisert iht. NEK IEC TR 61641 for lysbueklasse A, B og C. Lysbue sortimentet består av topplater med skursteinsflens, lysbue separasjonsplater og barrierer som inngår i Elsteel standard varesortiment.