Prosjektleder i Ålesund kommune, Marthe Strømme, sier hun er fornøyd med valget av EL 24 som elektroentreprenør i prosjektet, samt kontraktsprisen på 26,7 millioner kroner.

-Her fikk vi en lokal leverandør som kan vise til referanser fra så store prosjekter tidligere. Det er en fordel når vi skal bygge. I tillegg seter vi pris på at vi kan skape lokale ringvirkninger samtidig som vi sikrer rent drikkevann till regionen, sier hun.

Sikrer rent vann til Ålesund-regionen
Hans Oscar Molvær, daglig leder i EL 24, sier de er glade for å få oppdraget og bli en del av et spennende prosjekt.
- Det er selvsagt viktig for oss å sikre arbeid til våre ansatte, men det er ekstra hyggelig når man i tillegg får jobbe med et stort prosjekt og bidra til et viktig samfunnsoppdrag; å sikre forsyningen av rent vann til Ålesund-regionen.

Fremmerholen vannbehandlingsanlegg med pumpestasjon og overføringsledninger skal sikre rent vann til nesten 70.000 innbyggere i Ålesund, Sula og reservevann i Giske.

Byggearbeidet startet i november 2023. Planlagt drift av anlegget er høsten 2026.