- Vår investering i Hadeland Elektro vil ytterligere styrke vårt tjenestetilbud mot bygg og anlegg, vedlikehold og inspeksjon i det nordiske infrastrukturmarkedet, inkludert energisektoren, vei- og jernbaneinfrastruktur, samt inspeksjonstjenester for disse og andre segmenter. Det er et veldrevet, lønnsomt selskap som passer perfekt til Elops strategi, sier Øivind Horpestad, administrerende direktør i Elop i en melding. 
I juni kunngjorde Elop en revidert konsernstrategi hvor ambisjonen om å utvide verdiøkningen utover å være en produktleverandør, og aktivt bruke M&A for å bevege seg inn i tilstøtende segmenter på tvers av infrastrukturens verdikjede. Det første grepet i den nye strategien ble synliggjort i kjøpet av alle aksjene i Nordic Infrastructure Group AS.

Hadeland Elektro er en elektroentreprenør som leverer elektrotekniske løsninger for bygg og anlegg og infrastrukturprosjekter innen energi-, vei- og banesektorene. Selskapets kunder er primært private anleggsentreprenører og eiere og operatører av offentlig infrastruktur. Per 30. juni 2022 hadde selskapet en ordrereserve på 40 millioner kroner.

– Selskapet hadde driftsinntekter i 2021 på 43,6 millioner med et resultat før skatt på 6,2 millioner kroner. I 2022 forventer Hadeland Elektro driftsinntekter på rundt 50 millioner kroner.
- Hadeland Elektro og Nordic Infrastructure Group er svært komplementære fra et kundeperspektiv. Vi ser frem til å gjøre dem til våre første byggeklosser i vår lønnsomhetsfokuserte vekststrategi, avslutter Øivind Horpestad i pressemeldingen.