Rett før klokken halv fem natt til onsdag ble EL og IT Forbundet og NHO Elektro enige om lønnsoppgjøret for Landsoverenskomsten for elektrofagene. Dermed ble en streik i elektrofagene avverget.

- Vi har blitt enige om viktige ting for begge parter. I forhandlinger må man alltid finne felles grunn, og det har vi gjort i dette oppgjøret, sier Guttormsen.

- Jeg vil berømme EL og IT Forbundet for å ha opptrådt profesjonelt og løsningsorientert selv om vi har vært uenige underveis.

Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

Les mer om resultatet i riksmeklerens møtebok.

NHO Elektro og våre regionskontorer vil arrangere medlemsmøter hvor resultatet at lønnsoppgjøret gjennomgås. I disse møtene vil vi gå nærmere inn på hva lønnsoppgjøret betyr i praksis. Påmelding vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste dagene.

Resultatet skal nå til uravstemming blant EL og IT Forbundets medlemmer.