Her monterer Erlend Olsen ventilatoren i veggen med hullsag og 165 mm diameter
Her borer Erlend Olsen hull i veggen med hullsag.

I en leilighet i Hellerudgrenda Borettslag i Oslo har installatøren nettopp montert et desentralt ventilasjonssystem for å forbedre inneklimaet til beboerne. Arkel El. Entreprenør er en av mange installatører som ser ventilasjon som et viktig tilleggsprodukt. Montør Erlend Olsen hos entreprenøren mener det er enkelt å montere et system basert på romventilasjon. – Det tar normalt 2-3 timer fra vi borer hull i vegg, installere ventilatorer med keramiske varmeveksler og trekke ledninger, til systemet er operativt.

Nytt marked med stort vekstpotensial

– Balansert romventilasjon er et relativt nytt marked for oss. Vi har lang erfaring i å montere baderomsvifter, men det er den siste tiden vi har montert slike systemløsninger. Selve jobben er omtrent den samme. Fremover kan dette bli et viktig supplement til tradisjonelt installasjonsarbeid. Vi snakker om kjente arbeidsmetoder som vi møter daglig i våre arbeidsoppdrag fra boring av hull i vegg, trekking av kabler og tilkobling av 12 Volts strømforsyning. Installasjonsarbeidet minner mye om å montere down-lights, sier Lunde.

I prosjektene har Lavenergisystemer utarbeidet forslag til ventilasjonsløsninger og levert produkter og dokumentasjon til rett tid, påpeker Lunde. Veiledning fra leverandøren hjalp oss å gi gode råd til kundene, og tilgang til support-telefon var nyttig når vi gjorde de første installasjonene.

Olsen skyver ventilatoren skyves inn i montasjerøret (som følger med)
Olsen skyver ventilatoren skyves inn i montasjerøret (som følger med)

Store markedsmuligheter

Elektroinstallatørens kompetanse og erfaring er etterspurt ved montering av energieffektive desentraliserte ventilasjonsløsninger. Her kan det åpne seg store markedsmuligheter, mener adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. Elektrikeren blir en viktig brikke ved ettermontering av boligventilasjon.

Monteres skjult i yttervegg

Tradisjonelt har ettermontering av balansert ventilasjon vært ensbetydende med omfattende ombygging. 
– Huseiere er ofte opptatt av estetikk. De ønsker ikke synlige kanaler i boligen, sier daglig leder Morten Storegjerde hos Lavenergisystemer.  
Ventilasjonssystemet monteres skjult i ytterveggene og er knapt synlig. Ettersom løsningen verken krever aggregat eller nye kanalføringer blir løsningen også konkurransedyktig på pris.

 

Olsen setter innerdekslet på plass
Olsen setter innerdekslet på plass

Tysk kvalitetsprodukt

– Desentral balansert ventilasjon er et system vi anbefaler våre kunder. I tillegg har Lavenergisystemer sendt oss forespørsler. Produktene fra Lunos er nettopp noe vi som elektroinstallatører vet å håndtere, uttaler Lunde. 

Med balansert ventilasjon i oppholdsrom og behovsstyrt avtrekk på bad, går mindre varme til spille og oppvarmingsbehovet reduseres, sier Storegjerde. – mer enn 80 prosent av varmen gjenvinnes. Det er komfortabelt, også for lommeboka. Fler enn 3.000 norske hjem har allerede våre ventilasjonssystemer.

Stort rehabiliteringsmarked

På spørsmål om elektroinstallatørene kan bli de nye ventilasjonsentreprenørene, svarer Storegjerde: – Desentral balansert ventilasjon kan bli et viktig supplement for elektromontører. I Norge er det et stort behov for renovering og energieffektivising av boliger. Ved moderniseringsprosjekter vil ventilasjon gi merverdi både for installatør og kunde. Desentral balansert ventilasjon fra Lunos er et velprøvd system og et fint supplement for elektrikere som til daglig utfører monteringsoppdrag.

Rekordhøye strømpriser

Med dagens skyhøye strømpriser er energisparing blitt viktigere enn noen gang. En varslet energikrise i Europa har, i tillegg til globale miljøutfordringer, aktualisert behovet for miljøriktige løsninger. Oppgradering og energieffektivisering av eldre boliger og borettslag, er viktige tiltak for å redusere strømforbruket. Ifølge Sintef står bygningsmassen for over halvparten av strømforbruket i Norge. Da blir slike energitiltak viktige for å nå våre klimamål, mener Storegjerde. Elektrikeren blir den nye energientreprenøren.

Rehabilitering og oppgradering

Mange glemmer energisparende tiltak når de oppgraderer boligen. Både myndigheter og fagmiljøer tar nå til orde for at rehabilitering og oppgradering av boliger må inkludere energitiltak. Snart kommer nye EU-regler. I følge Huseierne, må over 200.000 boliger renoveres innen 2030 for å redusere utslipp. 
– I debatten om energisparing i boliger blir ofte ventilasjon glemt. Når bygg blir bedre isolert kan inneklimaet bli dramatisk forverret. Tettere bygg øker faren for kondens, sopp- og muggdannelse. – Ut fra et helseperspektiv er god ventilasjon nødvendig når vi oppgraderer og energieffektiviserer boliger, sier Storegjerde til slutt. Vi har alle behov for et sunt inneklima uten å sløse med kostbar varmeenergi.