Konferansen blir gjennomført på Radisson Blu Plaza i Oslo 9. og 10. mai, hvor det søkelyset rettes mot markedsmuligheter og utfordringer. Teknologiutviklingen går raskt på områder som smarthus- og skyløsninger, IoT og 5G. Konferansen setter søkelyset på trender som vil påvirke bransjen:

Solenergi- og batterimarkedet er i sterk vekst

Mikrogrid vil snu opp ned på energiforsyningen

El- og ekom-installasjonene blir stadig smartere og mer integrert.

Stadig flere smartere produkter blir koblet til nettet setter cybersikkerheten på prøve

Standardisering og regelverk

Standardisering og regelverk blir også et viktig tema på Nelfos Teknologikonferanse. I fjor kom den siste versjonen av NEK 400. Her skal Dr. Ing Eirik Selvik som leder NK 64, snakke om hvilke områder de skal arbeide med når det gjelder NEK 400:2026.

i tillegg er følgende invitert:  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, (Nkom), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Det er gråsoner mellom de ulike regelverkene disse forvalter, eksempelvis på hvordan DiBK ser på solcelleanlegg som en del av bygningskroppen, noe som kompliserer bransjens hverdag, melder arrangøren. 

Hele programmet finner du her. 

Sosialt og nyttig

Selv om det faglige står i første rekke på på Nelfos Teknologikonferanse, blir det også tid til erfaringsutveksling med gode bransjekolleger, mingling i messeområdet med 40 entusiastiske utstillere og festmiddag med god mat og drikke.

Her kan du melde deg på.