Fjellheim Elektro ble stiftet av Roger Fjellheim i 2006, og har i dag åtte ansatte. Selskapet har en stor portefølje med kunder, og har vist en meget god inntjening over flere år. Hovedtyngden av installasjonene er i Risør og Tvedestrand, men også i andre deler av Agder. I 2022 hadde de en omsetning på rundt NOK 12 millioner.

Med oppkjøpet følger alle ansatte, og Fagelektro og Fjellheim Elektro vil med dette ha kapasitet til å ta på seg flere, og større oppdrag i Agder.

Fjellheims allerede opparbeidede relasjoner og kundeforhold vil ivaretas, og det vil fortsatt være fokus på å dyrke gode, nære og lokale kundeforhold akkurat som tidligere, men nå under navnet Fagelektro, melder selskapet. 

Om Fagelektro

Fagelektro er en veletablert, lokal elektroentreprenør i Tvedestrand. Selskapet driver, og jobber lokalt, men er en del av det større elektrokonsernet Konstel.

Fagelektro har hovedkontor i Tvedestrand, og nå også avdelingskontor i Risør.

Totalt har selskapet 28 ansatte, derav 5 lærlinger.