EPD står for "Environmental Product Declaration" på engelsk, eller "Miljødeklarasjon" på norsk. En EPD er et sertifiseringsdokument som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen av et produkt eller en tjeneste gjennom hele livssyklusen, fra produksjon til avfallshåndtering. Informasjonen inkluderer vanligvis utslipp av klimagasser, energiforbruk, vannforbruk, ressursbruk og avfallsgenerering.

- ABB har sterk fokus på bærekraft og miljø og jobber kontinuerlig med og utvikle miljøvennlige produkter og løsninger. EPDer er en av måtene vi kan dokumentere miljøpåvirkningen for produktene, sier Torbjørn Harsund, produktspesialist i ABB i en pressemelding. 

Flere produktserier fra ABB har EPD dokumentasjon
- Vi har utarbeidet EPDer for flere produktserier, blant annet jordfeilbrytere, installasjonsmateriell, kontaktorer, Kwh målere, MegaFlex UPS. Disse EPDene gir detaljert informasjon om produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

I vår sin sertifiseringsprosess bruker vi uavhengige tredjeparter for å verifisere at informasjon i EPDene er pålitelig, og i samsvar med kravene i de relevante standardene, påpeker Harsund.

Sertifiseringsprosessen er delt inn i flere trinn
EPDer utarbeides i henhold til internasjonale standarder, som ISO 14025 og EN 15804, og krever vanligvis uavhengig verifisering for å sikre at informasjonen er nøyaktig og pålitelig. Først må produsenten utarbeide en livssyklusanalyse (LCA) av produktet, der alle miljøpåvirkninger fra produksjon, transport og avfallshåndtering blir kartlagt og beregnet. Deretter må produsenten dokumentere opplysningene i en EPD, som skal være i samsvar med kravene i standarden.

Når produsenten har utarbeidet EPDen, kan den sendes til en uavhengig tredjepart som verifiserer at den er i samsvar med kravene i standarden. Dette er en viktig del av sertifiseringsprosessen og sikrer at informasjonen er pålitelig og kan brukes til å sammenligne produkter.

EPDer er nyttige for å hjelpe bedrifter og forbrukere med å ta informerte valg av produkter, for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen av produksjon og forbruk.

EPDer blir et krav fra både private og offentlige aktører
EPDer brukes i dag i flere sektorer i Norge, som blant annet innen bygg- og anlegg, transport, og møbel- og matvareindustrien.

Harsund legger til at i tillegg til å være et nyttig verktøy for bedrifter og forbrukere, er EPDer også en viktig del av offentlige anskaffelser i Norge. Miljøkrav er en integrert del av offentlige anskaffelser, og EPDer kan brukes som dokumentasjon for å vise at produktene som tilbys oppfyller disse kravene.

- Alt i alt ser det ut til at EPDer er i ferd med å etableres som en viktig del av det norske miljøarbeidet, og det er forventet at bruken av miljødeklarasjoner vil fortsette å øke i årene som kommer. ABB har fokus på EPDer og bruker de for å dokumentere miljøpåvirkningen av produkter for å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Når våre produkter har en EPD, finner du link under produktets sertifikater – flik i vår søkemotor, påpeker Harsund avslutningsvis.