FLOW Bredesen Elektro ble etablert høsten 2021og har sitt marked primært i Agder fylke. Bedriften tilbyr alle typer tjenester innenfor elektrofaget, med hovedfokus på næring, service- og rammeavtaler, og har allerede fått et solid fotfeste innen sitt geografiske nedslagsfelt.

«Med vår kompetanse innen faget og vårt fokus på å sikre våre kunders verdier gjennom grundige, effektive kontroller, samt planlegging av forebyggende tiltak, har vi blitt en foretrukket samarbeidspartner i Agder-regionen. Med disse sertifiseringene på plass, i tillegg til vår dype forståelse og engasjement for vårt fagområde, ser vi frem til å fortsette å spille en avgjørende rolle i å ivareta videre sikkerhet og suksess for våre kunder», skriver selskapet i en pressemelding.

At FLOW Bredesen Elektro nå er blitt sertifisert elkontrollforetak, er en bevisst strategi, forteller Grønlund.

 - Vi er en del av konseptet FLOW Signatur sammen med øvrige selskaper i FLOW Group, og tilbyr total drift og vedlikehold av tekniske installasjoner innen rør, klima og elektro. Vi har inngått avtale med flere store byggherrer, og kan nå utvide tjenestespekteret ytterligere. Det gjør oss til en enda mer attraktiv samarbeidspartner.

- Disse sertifiseringene gjør oss til et enda mer komplett elektroforetak og er en betydelig milepæl for oss, sier selskapets salgs- og markedsansvarlig Kim R. Grønlund.
- Disse sertifiseringene gjør oss til et enda mer komplett elektroforetak og er en betydelig milepæl for oss, sier selskapets salgs- og markedsansvarlig Kim R. Grønlund.

Krav til kvalifikasjoner

NEK 405-serien omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, samt krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.

- Elektriske anlegg utsettes for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring, og har behov for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. Derfor er det avgjørende å foreta jevnlige elkontroller av anleggets tilstand for å avdekke eventuelle brannfeller. Det er en billig forsikring, påpeker Grønlund.

Det er bedriftens faglig ansvarlig og installatør Geir Langemyr som er blitt sertifisert innenfor NEK 405, og som har ført til raskt øktende attraktivitet i markedet. 

- Vi har allerede booket elkontrolloppdrag ut 2025. Det forteller at behovet for denne kompetansen er så stort at vi ønsker å sertifisere ytterligere en ansatt.

Det er bedriftens faglig ansvarlig og installatør Geir Langemyr som er blitt sertifisert innenfor NEK 405, og som har ført til raskt øktende attraktivitet i markedet.
Det er bedriftens faglig ansvarlig og installatør Geir Langemyr som er blitt sertifisert innenfor NEK 405, og som har ført til raskt øktende attraktivitet i markedet.

- En liten del av helheten

Grønlund understreker samtidig at elkontroller bare er en liten del av bedriftens totale spekter av tjenester.

- Elkontrollene genererer ofte etterarbeid, ved at vi også kan påta oss oppdraget med å utbedre feil og mangler som blir avdekket. For oss handler dette om å sette planlagt vedlikehold i system. På den måten blir vi en totalleverandør for våre kunder, som bidrar til å innfri våre mål og ambisjoner om ytterligere vekst i tiden framover.

Nevnes må også at bedriften ble ISO9001- og 14001-sertifisert ved utgangen av 2023.

- Del av ISO 9001-sertifiseringsprosessen innebærer å dokumentere prosesser og prosedyrer, som har bidratt til utvikling av dokumentasjonspraksis og systemer av høy kvalitet. Også det understreker at vi mener alvor i våre ambisjoner om å levere høy kvalitet på alt vi foretar oss!