Konstel har tre regionsdirektører og totalt 25 selskaper. De øvrige regionsdirektørene, er Runar Moss i Øst og Lars Ole Hageskal i Midt- Norge.

- Selskapet skal ha lokal styring med gode ledere som har en støtte sentralt med verdiøkende funksjoner som innkjøp, markedsføring og kompetanse utvikling.

Vi jobber med å kjøpe flere selskaper i alle regioner, men også å utvikle de vi allerede har.

- Det er mange veldig dyktige medarbeidere i Konstel, men vi ønsker hele tiden å forbedre oss, sier han.