Øyvind Johnsen er en av bedriftens mes erfarne montører, og er også med på eiersiden.
Øyvind Johnsen er en av bedriftens mes erfarne montører, og er også med på eiersiden.

Techin er et satsningsområde i IKT-Elektro AS mot boligselskaper og bedriftsmarkedet, der investering i teknologi forankres i besparelse av energi og kostnader.

Konseptet består av ulike moduler, og er blitt svært godt mottatt i markedet, forteller Backe.

- Den første modulen er rettet mot energieffektiv belysning. Med EUs vedtak om å fase ut lysrør og flere typer lyskilder vil utskifting av belysning med gammel teknologi tvinge seg frem. Og med dagens strømpriser, er det ikke noe å vente på. En utskifting til LED-belysning vil kunne nedbetales i løpet av noen få år.

Han minner om at utskifting fra tradisjonelle lysstoffarmaturer til nye armaturer med LED-teknologi vil man kunne gi en besparelse på 40-50 % av energikostnaden for belysning. Om man i tillegg velger å installere smart lysstyring vil man kunne spare 80-90% av energikostnaden for belysning.

- Det samme konseptet kan utvides til solenergi, batterilagring, elbilladere etc. Vi er også bevisste på å ikke operere som underentreprenør, men å ha begge hendene på oppdragene selv.

Spesialkompetanse

Selskapet har tilegnet seg kompetanse på de ulike løsningene som kan være aktuelle for belysning og lysstyring i bedrifter og boligselskaper. Og nettopp å dyrke spesialkompetanse og satse utradisjonelt, har vært en viktig del av IKT Elektros suksessformel og vekst. Da Backe kom inn i selskapet i 2010, var han ansatt nummer 4. I dag har de nær 20 på lønningslisten og en omsetning på i underkant av 20 millioner – og betegner seg som «Den innovative elektroentreprenøren».

- Ja, vi har likt å gjøre ting litt annerledes enn «alle andre». For ti år siden utførte vi de tjenestene kundene spurte oss om. I dag forteller vi dem hva de bør gjøre. Således er vi blitt en rådgiver og lønnsom samarbeidspartner for våre kunder. Og skal man lykkes i denne bransjen, handler det om å være litt bedre enn gjennomsnittet i de markedene man satser i.

Nettopp den enorme utviklingen og farten i bransjen, er det som trigger Backe mest i jobben.

- Ja, det er utrolig fasinerende å være med på denne reisen. Markedet ser helt annerledes enn da jeg startet i 2010, som gjør at jeg trives så godt. Ingen dager er like, og man er tvunget til å henge med på den tekniske utviklingen.

Bred og spisset kompetanse

IKT Elektro AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell og utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Nedslagsfeltet er i utgangspunktet Oslo og Viken, men selskapet følger selvsagt kunden dit oppdraget er. Eksempelvis Mobil Site -utbygging for Telenor og Telia i Hordaland med 200 basestasjoner, og leveranser av gasstålevarme i produksjonshallene til Aker Solutions Verdal.

- Det har blitt en del slike spesielle oppdrag, som er litt typisk oss.

Selskapets satsingsområder betinger både bred kompetanse og spisset kompetanse i staben. Der har de lyktes godt.

- Vi har mange ansatte med lang fartstid i bedriften; flere har vært med oss siden bedriften ble etablert i 2004. De utgjør en stor og viktig ressurs for oss, samtidig som det forteller at vi har et velfungerende arbeidsmiljø som holder på våre ansatte. Her skal man både trives og føle at man er viktig, samt ha muligheter til å jobbe med givende og spennende arbeidsoppgaver. Nettopp kombinasjonen av lang erfaring og høy kompetanse innenfor de ulike faglige områdene, gjør det mulig for oss å satse som vi gjør.

Han legger samtidig ikke skjul på at rekruttering av ny kompetanse er en utfordring de også har kjent på.

- Vi ønsker lojale ansatte vi kan satse på, ikke de som sirkulerer mellom ulike arbeidsgivere. Derfor jobber vi knallhardt med å ansette og utvikle lærlinger i eget hus og få dem til å bli værende etter endt læretid. Det får vi til nettopp ved å framstå som en god og attraktiv lærebedrift og arbeidsgiver.

Stor nytte av kjedetilknytning

IKT Elektro er en del av den landsdekkende og medlemsstyrte elektrikerkjeden Elkonor, som både forplikter og gir en rekke fordeler, forteller han.

- Kjeden skal være ledende i elektrobransjen, som utfordrer alle medlemmene til å være innovative og i forkant av utviklingen. Vi har stor, lokal frihet, samtidig som kjeden sparer oss for en del tidsbruk gjennom sentrale funksjoner og vi har en rekke medlemsfordeler.

- Men den største fordelen, er at det gir oss tilgang til ressurser over hele landet, slik at vi kan påta oss landsdekkende oppdrag.

Han trekker fram utbyggingen av nødnettet som et godt eksempel på akkurat det.

- Da så vi virkelig nytten i å være tilknyttet kjeden. I løpet av noen få telefonsamtaler til medlemsbedrifter, hadde vi stablet tilstrekkelig kapasitet på beina til å kunne igangsette raskt – selv i landets mange kroker og kriker.