Alle årets utstillere har fått tilsendt et evalueringsskjema. I tillegg krysset de besøkende av for ulike jobbmessige opplysninger, som i sum har gitt et godt grunnlag for å oppsummere Eliaden 2024. Konklusjonen er udiskuterbar: De aller fleste sier seg svært fornøyde både med arrangementet og utbyttet.

Flest installatører

For å starte med de besøkende, viser undersøkelsen at rundt 50 prosent er el-installatører. Industri når litt i underkant av 10 prosent, mens rundt 5 prosent av de besøkende har oppgitt at de er rådgivende, konsulenter eller arkitekter. Skole/undervisning ligger på rundt 12 prosent.

45 prosent av besøkende er medarbeidere, mens 13 prosent er toppledere. 71 prosent oppgir at de har beslutningsmyndighet.

Nær 45 prosent benyttet en hel dag på Eliaden, 12,9 prosent tilbrakte to dager, mens 4,5 prosent var der alle tre dagene.

Når det gjelder de viktigste årsakene til å besøke Eliaden, havner 64,6 prosent av tilbakemeldingene på at det er for å holde seg faglig oppdaterte, 58,2 og prosent på «se etter nyheter». Også å treffe bransjefolk og få informasjon om priser, er viktig motivasjoner til å besøke Eliaden.

Tilfredsheten var stor også på punktene om utvalget av produkter og tjenester, bredde blant utstillerne, nyheter og interessante produkter og oversiktlighet, kvalitet på standene, faglige aktiviteter og arrangementer og hjelpsomhet og serviceinnstilling på standene. Aller høyest, på en skala fra 1-6, scorer sistnevnte punkt, som tyder på at utstillerne tar seg svært godt av de som er innom standen.  

33,9 prosent av de besøkende gir scoren 4 på det totale utbyttet av besøket, 40,4 prosent gir 5 og 18,7 prosent gir full pott.  Deres totale inntrykk av Eliaden 2024, heller i enda sterkere grad mot scoren 5 og 6.

74,1 prosent oppgir at de regner med å komme tilbake om to år!

Fornøyde utstillere

Også når det gjelder utstillerne, ligger også en svært stor andel av tilbakemeldingene på karakteren 5 og 6. Det vil si «bra» og «meget bra». Eksempelvis ligger de to nevnte søylene på spørsmålet om informasjon fra arrangøren før Eliaden, på over 80 prosent. Når det gjelder arrangørens evne til å yte god service, uttrykker 72 prosent at de er fornøyde eller meget godt fornøyde.

 

Når det gjelder utvalg og priser på mat, er derimot svarene mer delt, hvor 14 prosent gir «terningkast» 1 og 2. Det vil si henholdsvis «meget dårlig» og «dårlig».

Der var i år satset stort på seminarer under messens alle tre dager. Uten at utstillerne er sikre på at det har bidratt til å trekke flere besøkende. Nesten 50 prosent svarer i hvert fall «vet ikke» på spørsmålet. 79,3 prosent av utstillerne oppgir at de ikke deltok på noen seminarer, som vel best kan konkluderes med at de ble på sin post...

For Eliaden samlet sett, er utstillerne derimot mer konkrete.  Rundt 60 prosent er enten fornøyde eller meget godt fornøyde, som er en vesentlig høyning sammenlignet med Eliaden 2022. Det samme bildet ser vi på spørsmålet om hvor godt fornøyde utstillerne er med årets messe, og flertallet mener den var bedre enn for to år siden.

I følge svarene i undersøkelsen, vil de aller fleste anbefale Eliaden til andre, og hele 74 prosent svarer at de vil delta også under Eliaden 2026. Verdt å nevne, er at 48,2 prosent synes det er greit at utstillerne kan servere øl og vin, mens 21,4 prosent synes det ikke er greit. De øvrige har ingen mening om det.  

Ser mot Eliaden 2026

Eliaden-genklima østfolderal Svein Arnesen er selvsagt glad for de gode tilbakemeldingene, uten at han hviler på laurbærene av den grunn.

- Nei, vi har allerede begynt å tenke 2016, selv om ingenting naturlig nok er spikret ennå bortsett fra at datoene blir 27. – 29. mai. Det jeg kan si, er at vi kommer til å merke utstillingen enda bedre, slik at det blir lettere både å finne utstillere og det faglige programmet. Når det er på plass, vil vi kjøre i gang for fullt med 2026-utgaven for å skape opplevelsen for besøkende og utstillerne enda bedre.  

- At mange utstillere allerede har reservert plass, er jo en svært lovende start!