Det lokale eltilsyn (DLE) er en tilsynsenhet som jobber for å forhindre og redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Vanligvis gjennomføres det tilsyn i privatboliger hvert 20ende år. DLE-ansvarlig i Mørenett Johan Veddegjerde forteller at grunntanken bak konseptet Elsikkerhetsdagen er at kunden selv skal være med å ta et aktivt ansvar for el. installasjonen sin, og bli bevisst på ansvaret sitt.

- Vi har derfor laget en digital egenkontroll som sendes ut via SMS/e-post. Denne egenkontrollen gjør at nettkundene enkelt kan kontrollere det elektriske anlegget i sin egen bolig.

21.000 husstander

15. oktober deltok over 21.000 husstander på Elsikkerhetsdagen. Ett av kontrollpunktene husstandene skulle sjekke, var varmtvannsbereder og vaskemaskinens støpsel og kontakter for varmgang. Det vil si misfarging/brennmerke som oppstår på grunn av kontaktsvikt og dårlige forbindelser, og som kan føre til brann.

Hos 17 prosent av husstandene ble det funnet tegn til varmgang.

– Med andre ord har det blitt avverget 3 416 mulige branntilløp på Elsikkerhetsdagen, og det bare i form av varmgang, sier Veddegjerde.

I tillegg ble det avdekket 475 jordfeilbrytere som ikke fungerte.

- Jordfeil kan i verste fall føre til brann, og det er stor risiko for berøringsfare. Produsent av jordfeilbrytere- og jordfeilautomater sier i brukerveiledning at disse skal testes/vedlikeholdes minst en gang i året, noe elsikkerhetsdagen har lagt til rette for ved oppfordring og opplæring av hvordan dette skal gjøres, sier Joar Bø, DLE-ansvarlig i Lnett.

Den digitale egenkontrollen avdekker ikke kun feil og mangler, men gir i tillegg gode tips og råd for å bedre elsikkerheten i hjemmet.

Mørenett først ute

Mørenett var først ute med å arrangere Elsikkerhetsdagen i 2021. Dette ble en suksess, som har ført til at i 2022 var alle nettselskapene i Møre og Romsdal med, i tillegg til de to store nettselskapene Lede og Lnett i Sør-Norge.

I tillegg til å bidra til tryggere hjem, bygger også elsikkerhetsdagen renomméet ikke bare til DLE-bransjen, men også til nettselskapene.

- Skal DLE lykkes er det essensielt at DLE tar eierskap til samfunnsoppdraget sitt og hvilken retning elsikkerhetsarbeidet skal ta og hva kan oppnå ved å tenke nytt og utradisjonelt for å oppnå mest mulig elsikkerhet for hver krone som brukes på tilsynsarbeidet i Norge, sier Bø.

Fornøyd med initiativet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier seg veldig fornøyd med initiativet Elsikkerhetsdagen.  

- Resultatene fra denne aksjonen er overveldende og viser at egenkontrollen både avdekker feil og når mange med et viktig elsikkerhetsbudskap. Elsikkerhetsdagen er med på å forebygge branner med elektrisk årsak og eventuelt strømgjennomgang som ellers ikke ville blitt oppdaget på dette tidspunkt, sier Kristine Aarvold, sjefingeniør i DSB.

- Å skape oppmerksomhet om elsikkerhet er en av de viktige oppgavene det lokale elektrisktetstilsyn har og er med på å opprettholde den gode elsikkerheten vi har i Norge. Holdningsskapende arbeid om elsikkerhet er et viktig virkemiddel, spesielt i den oppvoksende generasjon. Vinklingen flere arrangementer hadde under Elsikkerhetsdagen 2022, fokuserte direkte på ungdom med tema de kunne kjenne seg igjen i, sier Aarvold.

DSB oppfordrer DLE i alle nettselskaper til å bli med på Elsikkerhetsdagen de kommende årene.

Bli med!

- Vi håper og tror at neste år blir enda flere nettselskap med oss på Elsikkerhetsdagen. Det viser seg at tiltaket avdekker viktige feil som før eller senere hadde ført til skade eller brann. Elsikkerhetsdagen gjør hverdagen litt tryggere, fordi vi gjør det sammen, avslutter Christian Heyerdahl, DLE-ansvarlig i LEDE.