Hun er en meget kunde- og markedsorientert person, er sertifisert mangfoldsleder og er generelt opptatt av bærekraft og energieffektivisering i samfunnet. Hennes kompetanse og erfaring i arbeid mot politikere og næringsliv vil være nyttig for å videreføre Lyskulturs strategi årene fremover.

- Jeg gleder meg til å ta fått på min nye rolle, både med å bli bedre kjente med administrasjonen og ikke minst møte Lyskulturs medlemmer. Dette blir en spennende reise!» sier Ida Thorendahl.

Styret er meget tilfreds med at Ida har takket ja til nye utfordringer som daglig leder for medlemsorganisasjonen Lyskultur. – Vi er sikre på at Ida er rette kandidat til stillingen, og vil ivareta våre interesser og gjennomføre strategien på en meget god måte, sier styreleder Janne Grindheim.

- Det å arbeide for samhold og medlemmenes interesse for lys og belysning er viktig for Lyskultur, og ikke minst er det viktig å synliggjøre at det nytter å stå sammen og fremme bransjens interesser, sier både ny daglig leder og styreleder samstemt.

Ida Thorendahl tiltrer stillingen den 2. januar 2023