– Da er jeg på plass som daglig leder i Lyskultur. Teamet i Lyskultur og jeg ser frem til en spennende tid fremover. Jeg gleder meg til å bli kjent med våre medlemmer og ikke minst ha stort fokus på den viktige jobben dere gjør i samfunnet med hensyn på bærekraft, design, gode og smarte løsninger og viktig kompetanse, sier hun i en melding. 

Idas bakgrunn og erfaring i arbeid mot politikere og næringsliv vil være nyttig for å videreføre Lyskulturs strategi årene fremover uttaler Lyskultur i meldingen.

Det er noe Ida også påpeker viktigheten av.
– Det å arbeide for samhold og medlemmenes interesse for lys og belysning er viktig for Lyskultur, og ikke minst er det relevant å synliggjøre at det nytter å stå sammen og fremme bransjens interesser. Vi skal i året 2023 legge opp til møteplasser for dere, være aktive i nyhetsbildet, ha fokus på myndighetskontakt og samarbeid med næringsliv og andre foreninger og samarbeidspartnere. Er det noe dere ønsker eller savner tar vi gjerne imot deres tilbakemelding. I løpet av februar kommer vi til å sende ut en medlemsundersøkelse som vi håper dere tar dere tid til å svare på, sier Thorendahl avslutningsvis i meldingen.