Intensjonen er å styrke og effektivisere Schneider Electric-konsernets og kundenes virksomheter.

Grunnlaget for denne utviklingen er Schneider Electrics mangeårige samarbeid med Microsoft. Integreringen av Microsoft Azure OpenAI vil føre til løsninger som drar nytte av algoritmer for å generere tekst, kode og andre typer innhold. Generativ kunstig intelligens gir Schneider Electric muligheten til å gjøre sine prosesser mer strømlinjeformet og lettere å håndtere. Samtidig fortsetter Schneider Electric integreringen av generativ kunstig intelligens i løsninger som fremmer innovasjon og bærekraft hos kundene gjennom sitt omfattende løsningstilbud.

Dette er hovedområdene hvor man er i ferd med å innføre bruk av generativ kunstig intelligens:

Resource Advisor Copilot 
Ved hjelp av Large Language Model-teknologi gjennom Microsoft Azure OpenAI, har Schneider Electric bygget Copilot på en sikker måte. Verktøyet fungerer som en praktisk, digital følgesvenn innebygd i Resource Advisor-programvaren. Copilot sørger for bedre dataanalyse og -visualisering, beslutningsstøtte og ytelsesoptimalisering. Det sørger også for sømløs behandling av komplekst bransjekunnskap kombinert med systeminformasjonen fra Resource Advisor.

Jo-Chat GPT 
En intern samtaleassistent basert på Microsoft Azure OpenAI Service med generativ KI-funksjoner. Bruken av verktøyet foregår innenfor en sikker og trygg ramme.

Finance Advisor
En samtaleassistent som effektivt hjelper finansanalytikere med å finne presis informasjon innen regnskap og andre finansfelt globalt for å ta konsekvente og rettidige beslutninger i samsvar med regelverket.

Knowledge Bot (Kunnskapsbot) 
En samtaleassistent som hjelper kundebehandlere med å finne presis informasjon på kundespørsmål ved å foreslå passende svar basert på omfattende intern dokumentasjon.

Conversational Search (Samtalesøk)
Verktøyet vil hjelper kundene med å søke etter produktene de trenger i en naturlig samtalestil ved hjelp av semantisk søkefunksjon.
Schneider Electric planlegger også å integrere Github Copilot for ytterligere å forbedre prosesser og operasjoner for tilbudsoppretting, samt Sales Copilot for å lette arbeidet til ansatte med kundekontakt.

En hel «hub» for å dra nytte av kunstig intelligens
- Generativ KI er en game-changer, og vi satser tungt på denne teknologien. Den har allerede blitt innført til å øke vår produktivitet internt i selskapet og er helt i tråd med vår forpliktelse til kontinuerlig utvikling og innovasjon med fokus på bærekraft, sier Philippe Rambach, Chief AI Officer hos Schneider Electric.

Schneider Electric AI-hub ble lansert i 2021, før generativ KI-teknologien tok av. Etter hvert som den vokste frem, opprettet selskapet et dedikert kjerneteam som jobber tett med både interne og eksterne interessenter for å identifisere applikasjonene hvor denne teknologien er lettest å innføre. 

Selskapets bruk av generativ KI og integrasjonen av Microsoft Azure OpenAI er nok et bevis på selskapets fokus på å lede an når det gjelder innovasjon av teknologi for energihåndtering og industriautomasjon, med mål om å oppnå bærekraftig vekst.

- Med Microsoft Azure OpenAI kan Schneider Electric utvikle smidige, skalerbare, kostnadseffektive og KI-drevne løsninger som er i tråd med våre felles ambisjoner om en bærekraftig og digitalisert fremtid, sier Dominik Wee, Corporate Vice President, Manufacturing and Mobility i Microsoft.
Schneider Electrics portefølje av løsninger bygget på Microsoft Azure byr på neste generasjons skybaserte IoT-løsninger samt avanserte data- og KI-funksjoner.