Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg SV og Rødt og danner flertallet for tidenes strengeste innstramming for byggenæringen. Det politiske flertallet ser ikke ut til å la seg overbevise av Tore Bakke, adm.dir i Bravida og resten av Byggenæringen som advarte mot innstramningene.  

Saken fortsetter under bildet:
Innleie Rør Norge .jpgBilde: Tore Bakke, Bravida Norge, Tore Strandskog, Nelfo, og Marianne W. Røiseland, Rørentreprenørene Norge under høringen om innleiereglene på Stortinget tidligere i høst.  

Avgjøres 12. desember

Den 12. desember behandler Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven. Det kan gi forbud mot midlertidig ansatte over hele landet og i tillegg forby innleie av arbeidskraft på Østlandet.

— Når fleksibiliteten vi i dag har blir borte, vil færre aktører i Norge kunne gi tilbud på prosjekter, sa Tore Bakke, og advarte mot en politikk som gir utenlandske selskap fordeler. Han ble ikke hørt. Og under høringen på Stortinget var et av flertallspartiene ikke en gang til stede for å høre hva næringen hadde av innsigelser til strenge innleieregler. 

Lukket ørene for innspill

Da tidligere arbeidsminister Hadia Tajik la forslag om lovforbud understreket hun at forslaget skulle på høring og alle parter skulle bli hørt. 10 måneder senere ser det ikke ut til at noen av høringsinnspillene er lyttet til.

- I det lengste vil jeg håpe på at fornuften seirer i denne saken, men jeg må innrømme at det ikke ser spesielt lystig ut. Hvis dette går igjennom, er det et stygt eksempel på at snever politisk ideologi seirer over alle fakta i denne saken. Timingen for et slikt forbud kunne ikke vært verre, gitt de kriser vi nå er inne i og står overfor.  Regjeringen vil med slike unødvendige innstramminger i innleiereglementet aktivt bidra til videre prisvekst. Dette er et paradoks,  når de sier at det viktigste med den økonomiske politikken er å få kontroll på inflasjon og rente, og så fører de samtidig en arbeidslivspolitikk som nettopp bidrar til økt press i økonomien. Dette henger egentlig ikke på greip, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. 

Trer i kraft i 2023

Lekkasjene fra komitebehandlingen antyder at reglene trer i kraft allerede tidlig i 2023, men det kan bli noen korte overgangsordninger for enkelte prosjekter.