Det er en erfaren ingeniør som nå er NEKs nye medarbeider. Han er utdannet innenfor maritim elektroautomasjon, og fullførte sin bachelorgrad ved daværende høgskolen i Vestfold. Han tiltrådte stillingen 1. desember.

- Jeg har nærmest fått inn elektro gjennom morsmelken. Min far arbeidet i NSB – senere Bane NOR – med høyspent omformerstasjoner, forsyningsanlegg og kontrollsystemer. Det å være med han på jobb var spennende og vakte min interesse for automasjon, kraftelektronikk og forsyningsanlegg. Veien til en ingeniørutdannelse innenfor elektro var derfor kort, selv om maritime installasjoner kanskje ikke er det naturlige førstevalget for en som er oppvokst på Hadeland, sier han. 

12 år i Kongsberg Maritime

Totalt har Jan Sølve vært 12 år i Kongsberg Maritime, men har noen kortere opphold i Bodø Energi og i Aker Solutions. I Aker Solutions arbeidet han med engineerings tjenester på hiv-kompenseringsutstyr i EX-områder. Vel tilbake i Kongsberg Maritime har han hatt flere stillinger innenfor prosjekt- og produktutvikling. Et viktig verktøy i dette arbeidet har vært bruk av standarder på daglig basis. Kongsberg Maritime arbeider i et internasjonalt marked hvor standarder danner grunnlaget for de fleste produkter og tjenester.

Nytt kapittel

I NEK vil Jan Sølve gå inn i teamet som arbeider innenfor maritim elanlegg og EX-områder. Dette samsvarer godt med hans erfaring fra både Aker Solusjons og Kongsberg Maritime. Jan Sølve vil spesielt arbeide med problemstillinger innenfor maritime elanlegg.

-Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på arbeidet i NEK. Standarder er en viktig premissgiver dersom skipsnæringen skal kunne elektrifiseres og digitaliseres i ønsket grad og tempo. Her ønsker jeg å gi et solid bidrag. Med min brede bakgrunn fra mange typer elektriske systemer om bord i skip opplever jeg å være godt skodd for oppgavene i NEK. Jeg ønsker å støtte opp under norsk næringsliv.

Kilde: NEK