Stortinget har ikke vedtatt et eneste tiltak som kunne fått fart på elektrifiseringen av varebilene under behandlingen av Nasjonal transportplan. Elbilforeningen mener at Stortinget burde benyttet anledningen til å lage en troverdig klimaplan for de over 500.000 varebilene på norske veier.

- Stortinget burde ha fått på plass en nasjonal regel om bompengefritak for elektriske varebiler, sier Bu. - Det er ikke mulige virkemidler som mangler, men mangel politisk vilje til å satse.

Christina Bu.
Christina Bu.

Regjeringen vil ikke

I behandlingen av Nasjonal transportplan er det blitt flertall for en nasjonal regel som slår fast at elektriske lastebiler skal få bompengefritak. Det samme ønsker partiene Høyre, SV og Venstre for elektriske varebiler, men uten regjeringspartiene blir det ikke flertall. Verktøykassa er stappfull, men det trengs politisk vilje, skriver Elbilforeningen.

Elbilforeningen har foreslått en virkemiddelpakke for å elektrifisere varebilene. I tillegg til bompengefritak, inkluderer forslaget økt engangsavgift ​for nye fossile varebiler, skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, tilgang for elektriske varebiler i kollektivfeltet og fritak for trafikkforsikringsavgift.

Sistnevnte har regjeringen og SV blitt enige om å se på fram mot statsbudsjettet for 2025, men kun for de lette varebilene, som utgjør bare en fjerdedel av markedet.

Trenger nytt klimamål for varebilene

Stortingets har gjennom behandlingen av tidligere nasjonale transportplaner vedtatt at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025, mens alle nye tunge varebiler skal være nullutslipp i 2030. 

- Det er ingenting i salgstallene som rettferdiggjør at man burde ha ulike klimaambisjoner for tunge og lette varebiler. Når man feiler i å nå klimamålet for 2025 for de lette varebilene, burde Stortinget legge en ny plan. Det nye målet bør være at alle nye varebiler i 2027 skal være nullutslipp, sier Bu.