- Bedriftene må følge med og sørge for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Vi har sjelden opplevd så mye usikkerhet i verden og Norge som nå, sier Lid som er økonomidirektør i Nelfo.

Han oppfordrer bedriftene til å se etter nye muligheter. Det ventes en betydelig vekst i kunder som ønsker rådgivning og tekniske tiltak for å styre og redusere strømforbruket. Nå får kundene også Enova-støtte for noen av de smarte valgene. Og i løpet av høsten og neste år vil det komme flere ordninger fra sentrale og lokale myndigheter som gjør det mer attraktivt å investere i energieffektivisering, smart strømstyring og egenproduksjon med solceller.

Markedsrapporten kommer ut to ganger i året og tar pulsen på bransjen.

Mørke skyer
- Rett etter at den økonomiske aktiviteten har hentet seg opp etter pandemien, har vi en krig i Europa som dessverre ser ut til å vedvare. Som følge av dette har vi fått en energikrise som fører til rekordhøye strømpriser, høy inflasjon, økte renter og utfordringer i internasjonal handel, dyr frakt og mye mer. Det vil påvirke medlemsbedriftene, sier Lid.

Utviklingen i byggekostnadene er en sentral driver for markedsutviklingen. Etter rekordhøye priser tidligere i 2022 har nå prisene på kobber, polysilisium, litium, stål og de fleste andre innsatsvarer (unntatt energi) gått noe ned, men materialkostnadene er i september 2022 fortsatt 35-45 prosent høyere enn i 2019.

Petroleum, samferdsel og fiber bidrar positivt
- Vi må forvente negativ utvikling for elektro i nye boliger og yrkesbygg i 2023 på grunn av lavere aktivitet, økte byggekostnader og rente, før det snur opp igjen i 2024. De viktige ROT-markedene i bygg vil fortsatt ha vekst. Dessuten har vi oppgang i markedene for petroleumsvirksomheten og samferdsel (vei og bane), sier Harald Lid.

Infrastrukturinvesteringer i ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen av samfunnet forventes fortsatt å bidra positivt. I sum gir det altså en moderat positiv vekst i aktiviteten i hele perioden. Som alltid er anslagene i faste priser, så prisjusteringer kommer på toppen av aktivitetsutviklingen.

Les hele Markedsrapporten (kun for medlemmer)