MC4 kontakt i solcelleanlegg

Ett solcelleanlegg består ofte av en rekke solcellepaneler og utstyr som kobles sammen. Disse komponentene må kobles sammen der de skal monteres. I og med at de fleste solcelleanlegg i Norge blir montert på tak er innvirkningen fra vær og vind spesielt stor. Beskyttelse mot vanninntrengning for å unngå korrosjon blir spesielt viktig når snø, smeltevann og regn skyller over kontaktene.

Dette er selvfølgelig produsentene klar over og har tatt sine forholdsregler. Multicontact 4 mm eller MC 4 kontakt, som den kalles til daglig, er spesielt egnet til dette. Hann og hunn kontaktene gir til sammen en isolert kobling som er beskyttet mot inntrengning av vann og fuktighet. Dette systemet er så sikkert at det er tillat for ufaglærte å koble sammen.

Vel å merke etter opplæring og med riktig verktøy. MC 4 er ikke en standardisert løsning, men et registrert patent eid av Staubli. Vanligvis sitter det allerede MC4 kontakter på utstyret som skal sammenkobles når det leveres fra produsent.

Kobling er det svakeste punktet

En utfordring starter når det blir en feil med koblingen. For at denne fortsatt skal tilfredsstille sikkerhetskravene mener mange at man må bytte ut hele denne delen av anlegget, og ikke bare bytte kontakt. De ledende produsentene går så langt at det bare er forhåndsgodkjente komponenter som skal brukes. Ofte er dette produsentens egne komponenter. Bruker man andre løsninger kan ikke produsenten stå inne for resultatet og garantien faller bort.

-Koblingene representerer gjerne det svakeste punktet i en installasjon. I et solcelleanlegg er det mange koblinger og det er viktig at man lager disse så gode som mulig. Det eneste riktige er å forholde seg til produsentenes anvisninger, forteller Kristin Fagerli, som er fagsjef for fornybar energi i NEK.

MC4 kompatibel

Et paradoks er det at annonsene for såkalt «MC 4 kompatible» kontakter florerer. Det er ekstremt viktig at det benyttes samme type utstyr og utstyr fra forskjellige produsenter skal ikke blandes. I NEK 400 kapitel 7.12 tar for seg dette:

712.526.101 Generelle krav for elektriske forbindelser i solcelleinstallasjoner

Hann- og hunnkontakter som er sammenkoblet, skal være av samme type og av samme fabrikat, dvs. en hannkontakt av et fabrikat og en hunnkontakt av et annet fabrikat eller vise versa, skal ikke benyttes for en sammenkobling.

Det er vanskelig å se for seg at norske installatører ikke følger dette kravet. Konsekvensen er at man ikke kan skrives samsvarserklæring da installasjonen ikke er i henhold til det norske lovverket. Med økt interesse kommer imidlertid også de useriøse leverandørene og installatørene på banen.  Konsekvensen av å ikke følge NEK 400 er svake koblinger med høy risiko for vanninntrengning med korrosjon som resultat. Ved korrosjon vil brannfaren øke betraktelig.

-Ett solcelleanlegg produserer likestrøm eller DC, i motsetning til resten av elanlegget som er vekselstrøm (AC). Lysbuer i DC bærer lengre enn i AC og er mer stabile. Ikke bare ødelegger dette utstyret, men faren for spredning av brann er overhengende, avslutter Kristin Fagerli.

Kilde: NEK.no