Hva er energitilskuddsordningen?

Energitilskuddsordningen er et tilbud fra regjeringen til bedrifter og næringsliv. Formålet er å fremme investering i energibesparende tiltak ved at bedrifter kan søke om å få inntil 50 % av investeringskostnaden tilbakebetalt.

Eksempler på tiltak er behovsstyrt ventilasjon, strømmålere for energiovervåking og tilhørende delbare strømtrafoer for en effektiv installasjon uten strømstans.

Energieffektivitet er vår ekspertkompetanse

I mer enn 50 år har Micro Matic levert elektroprodukter til norsk næringsliv. Vårt mantra er «smartere bygg». Det vises i våre teknologier og produkter, som hjelper driftspersonell å ta bedre avgjørelser i hverdagen – eller lar bygget «styre seg selv».

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre vil energitilskuddsordningen i første runde bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimer i året. Innsparingene gir dermed bedriftene høyere konkurransekraft og bidrar til forbedret kraftbalanse i et allerede presset strømnettet. Det kan være særlig viktig i kystområder og grisgrendte strøk, hvor nok strøm til alle ikke lenger alltid er realiteten.

Micro Matic bistår næringslivet med energieffektivitet

 

Les mer på Micro Matics nettsider