På konferansen vil det bli fokusert på metode og erfaringer innen elkontroll, forteller arrangøren.

NEK 405 er en serie med krav til personell og foretak som skal sertifisere seg innen elkontroll. Foredragsholderne som er valgt, er blant Norges fremste eksperter på sitt fagfelt.

En av dem er Morten Haslev, en tidligere elektroentreprenør som valgte å bli sauebonde i Folldal samtidig som han etablerte kontrollfortaket El-sikkerhet Midt-Norge. Han bekrefter at de finner alvorlige brannfarlige feil på de aller fleste boliger de kontrollerer.   

- I motsetning til det offentlige eltilsynet, som skal dekke over veldig mange boliger på kort tid, jobber vi på oppdrag og kan sette av den tiden som er nødvendig for å kunne gjennomføre en god og sikker kontroll. Vi driver ikke med sjekk lenger, vi driver kontroll – nettopp fordi det skal det gjøres ordentlig, sier han.

Større forståelse

Foredragene vil ta opp håndfaste og aktuelle problemstillinger og vil hjelpe deltakerne med en større forståelse for emnene som blir tatt opp. Programmet favner temaer som sertifisering, termofotografering, elkontrollørens rolle og kvalifikasjoner, elkontroll av bolig, næringsbygg og landbruk, forsikringsselskapenes erfaring, presentasjon av NK 219 - den nye standarden for avhending, rapporteringsverktøy og eltakst .

Til syvende og sist er målet at man skal stille enda bedre rustet til å gjennomføre arbeidsdagen, skriver NEK.

Konferansen arrangeres sammen med Finans Norge, og du finner program og påmelding her.