Tidligere denne måneden ble det kjent at Enova fjerner støtten til elvarebil. Siste frist for å søke om støtte blir 31. mai klokken 12.00.

Enova begrunner avgjørelsen med at markedet har utviklet seg i riktig retning. Det er flere som velger elbil, det har kommet flere modeller og teknologien har blitt bedre. Enova mener markedet har nådd et punkt hvor det ikke er riktig at staten skal bruke penger på støtte.

- Å fjerne hele elvarebilstøtten på under en måneds varsel er uheldig og kan skade den positive salgstrenden. Vi mener at det fortsatt er behov for denne støtten og er kritiske til Enovas avgjørelse, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. - Vi må ikke miste fokus. Det er målet om nullutslipp innen 2025 som må være det vi styrer etter. Da må vi ikke gi oss på oppløpssiden.

I Nasjonal transportplan er det mål om at alle nye lette varebiler skal være nullutslipp i 2025.

Selv om salget av elvarebiler har hatt en økning de siste årene er fortsatt nybilsalget av lette varebiler i Norge på 37 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I Oslo andelen høyere med 52 prosent.

Oslo tar grep
Oslo kommune tar selv grep og lanserer en egen ordning for Oslo-bedrifter. Her kan bedrifter med adresse Oslo få dekket 30 prosent av kostnadene til ladebokser. Makstilskuddet er på 15.000 kroner per ladepunkt, og én million kroner per bedrift.