Høy rente og prisvekst har allerede satt sitt preg på byggebransjen. Hvordan vil dette utvikle seg det neste året? Det vil Prognosesenteret mene noe om i et gratis webinar tirsdag 5. mars fra klokken 10.00 til 11.00.

Tall fra Nelfo viser at elektro er en bransje med flere ben å stå på. Byggemarkedet er omtrent halvparten av det totale elektromarkedet, men er delt opp i oppussing og rehabilitering av både boliger og nybygg. Dette markedet holder seg relativt stabilt. Den største nedgangen beginner seg innen nyboliger og nye yrkesbygg med en nedgang på hhv. 15 og 9 prosent.

Eksperter fra Prognosesenteret vil forklare de bakenforliggende årsakene og hvordan de tror markedet utvikler seg i 2024.

Tema for webinaret er:

* Renteutviklingen – når snur det og hva blir konsekvensene?

* Nyboligmarkedets utvikling og økonomiske bakteppe.

* Hva skjedde i 2023?

* Husholdningenes forventninger, kjøpsplaner og risikovilje.

* Arbeidsmarkedet, lønns- og valutakursutviklingen.

* Boligprisene.

* Byggekostnadene.

* Regulatoriske forhold.

Her kan du melde deg på webinaret.

Kilde: Nelfo