– Jeg startet med fagbrev som elektriker og har de siste fem årene jobbet som elektroinstallatør etter gjennomført installatørprøve. En slik jobb innebærer blant annet ansvaret for elektriske lavspenningsinstallasjoner med tilhørende dokumentasjon. Som elektroinstallatør satt jeg med det faglige ansvaret for alt som ble utført, noe som har medført intern opplæring i bruk av sjekklister og generell dokumentasjon av elektriske anlegg. Jeg har derfor fulgt revisjonene av dokumentasjonspakkene gjennom årene og har god kjennskap til sjekklistene fra tidligere Nelfo. Nå gleder jeg meg til å forbedre disse gjennom NHO Elektro, sier nyansatte Helgedagsrud. 

NHO Elektro er en landsforening som representerer selskaper innen elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon, samt heis. Foreningen har i overkant av 1800 medlemsbedrifter med en samlet årlig omsetning på over 41 milliarder kroner.

Sjekklister for ulike installasjoner

Helgedagsrud forteller at foreningen blant annet utarbeider relevante og oppdaterte dokumentpakker for flere installasjoner.

– Mest kjent blant våre sjekklister er «5 sikre» for boliginstallasjoner, med versjoner både for NHO Elektros medlemmer, men også for ikke-medlemmer. Som medlem av NHO Elektro får man også tilgang på dokumentasjonspakker for solcelleanlegg og batterier, elbil, ekom, HMS og IT-sikkerhet.

Han peker på flere leverandører for ordresystemer som viktige samarbeidspartnere i arbeidet.

– Først og fremst ser vi etter behov for oppdateringer eller utarbeidelse av nye sjekklister. Når eksempelvis solceller kom på markedet utviklet vi dokumentasjon for solcelleanlegg. Vi følger med på hva som skjer i bransjen og utvikler sjekklister og dokumentpakker basert på eksisterende standarder. Dette er internasjonale standarder fra IEC og CENELEC som blir oversatt og publisert på norsk. 

– Om du ser på «5 sikre» for bolig er den basert på NEK 400:2022 del 6 som går på verifikasjon av elektriske lavspenningsanlegg og byggtekniske krav fra TEK 17. «5 sikre» er også tilgjengelig for nedlastning på DSB sine sider slik at ikke-medlemmer også kan bruke NHO Elektro sine 5 sikre for boligdokumentasjon, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Mindre oppdateringer i ny utgave

I første omgang vil dokumentasjonen oppdateres med ny logo og fargene til NHO Elektro.

– I denne utgaven tilpasser vi sjekklistene og dokumentasjonen til NHO Elektros visuelle profil. Vi jobber samtidig fortløpende med å oppdatere det tekniske innholdet og har allerede fått innspill som samles og kan brukes når vi reviderer det tekniske innholdet etter nye standarder. I mai 2024 kom det eksempelvis en ny utgave av NEK 700-serien, NEK 700:2024, noe som gjør at vi må endre på samsvarserklæringen for ekom-installasjoner. Dette er relativt små endringer som ikke vil ha store konsekvenser for installatørene. 

– Det viktigste er at installatørbedriftene holder seg oppdatert, og at de kommer med forslag til videreutvikling av dokumentasjonen, avslutter Helgedagsrud.

Fra 15. august blir de nye dokumentasjonspakkene fra NHO tilgjengelige via Cordel, GSGroup, Håndverksdata, Tripletex, Kvalitetskontroll, Holte, Visma og Devinco. Øvrige leverandører av ordresystemer oppfordres til å kontakte NHO Elektro.